דגמי הוראה – שכבה ה

דגמי הוראה לתלמידי כיתות ה

א ב ג ד ה ו

שימו לב!!!

הקישור הינו לעמוד באתר, בו נמצאת יחידת הלימוד.

מומלץ לעקוב אחר שורת המידע, בה מצויין מידע נוסף שיסייע במציאת היחידה בעמוד.

 

שכבה עותק בערבית שם הפעילות נושא / ציוני דרך מתוכנית הלימודים נושא על תת נושא קישור לעמוד
ה V סיפורו של מחקר על קצב נשימה מערכת הנשימה אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ה V משתמשים במתכות חומרים: אפיון ושימוש במתכות אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ה V הקץ לשקיות הפלסטיק משאבי טבע – שימוש בפלסטיק אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ה V דגני בוקר, בריא או לא בריא תזונה ובריאות אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ה V כיצד הפך גליל נייר למסכת מערכת הנשימה, מהות הטכנולוגיה אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ה V השפעת השימוש במפוחי אויר על הבריאות מערכת הנשימה אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ה V צרכי קיום של יצורים חיים – עיבוד מזון מאפייני החיים, תרומת המדע לטכנולוגיה אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ה V תחנות חלל חקר החלל אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ה   ניסוי – מוליכות חשמלית של מתכות חומרים ותכונותיהם, מתכות, מוליכות חשמלית פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ה   ניסוי בהדגמה – הפרדת חומרים חומרים ותכונותיהם, הפקת מלחים מתמיסה, אידוי פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ה   דגמים – מבנה מערכת השמש מרכיבי מערכת השמש, כוכבי הלכת פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ה   הנדסה הפוכה – עיבוד חומרים (מתכות) מהות הטכנולוגיה, חומרים ותכונותיהם, עיבוד מתכות פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ה   מוזיאון תרבות חומרית טכנולוגיה: מהות, תהליך הייצור, השפעה על החברה והסביבה פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5234
ה   עגבניה הולכת לעיבוד – המפעל כסביבה לימודית בריאות האדם – תזונה, טכנולגויה – תהליך ייצור תעשייתי פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5234
ה   סלעים על סף ביתנו גאוספירה – סלעים פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5234
ד-ו   קופסת בריחה – חכמים בשמש בריאות העור, שמירה על בריאות פדגוגיה חדשנית למידה בגישת המישחוק https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=19244
ד-ו   קופסת בריחה – נזהרים מבעלי חיים ארסיים מאפיינים של מחלקות של בעלי חיים, בטיחות פדגוגיה חדשנית למידה בגישת המישחוק https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=19244
ד-ו   קופסת בריחה – שותים לרוויה חשיבות המים לבריאות פדגוגיה חדשנית למידה בגישת המישחוק https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=19244
ה V חומרים ותכונותיהם מתכות פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – פיצוח מטלות הערכה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6632
ה V מערכת הנשימה מערכת הנשימה – מבנה ותפקיד פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – פיצוח מטלות הערכה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6632
ה V חומרים ותכונותיהם: האם אני ברזל? לא כל מתכת היא ברזל פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6601
ה V חומרים: כבר נמס השלג בהרים – האמנם? המסה / התכה פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6601
ה V אסטרונומיה: השמש נעה בשמים – האמנם? ערעור התפיסה הגאוצנטרית פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6601
ה V תזונה: "צנים משמין פחות מלחם" – האמנם? גוף האדם ובריאותו: תזונה ומערכת העיכול פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6601
ה   אוכלים בריא גוף האדם – תזונה פדגוגיה חדשנית למידה שיתופית – ממ"ש https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7319
ה   נמנעים מעישון גוף האדם – מערכת הנשימה פדגוגיה חדשנית למידה שיתופית – ממ"ש https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7319
ה V קרקעות סביב – השוואה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, השוואה פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
ה V בעל-החיים שלנו מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, שאילת שאלות פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
ה V כיצד מעבדים מתכות? יש לנו בעיה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, שאילת שאלות פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
ה V טלפונים סלולריים, שימוש בטוח או מסוכן לבריאות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, הערכת מידע פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
ה V מסע במערכת העיכול מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, זיהוי רכיבים וקשרים פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
ה V השמש וכוכבי לכת הסקת מסקנות (אינדוקציה ודדוקציה) מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, הסקת מסקנות פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
ה-ו V כיצד נולד רעיון החיסון? – אדוארד ג'נר מהות החקר המדעי, היסטוריית המדע פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – סיפורי מחקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   מאין הצמח מקבל תוספת משקל? – ואן הלמונט מהות החקר המדעי, היסטוריית המדע פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – סיפורי מחקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   מדוע מתות היולדות? – איגנץ פיליפ זמלווייס מהות החקר המדעי, היסטוריית המדע פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – סיפורי מחקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   ממה נוצרים יצורים חיים? – פרנצ'סקו רדי מהות החקר המדעי, היסטוריית המדע פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – סיפורי מחקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   אספירין לצמחים עקרונות החקר המדעי, צמחים פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – שילוב מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   בובות השלג עקרונות החקר המדעי, מצבי צבירה פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – שילוב מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   דשן לצמחים עקרונות החקר המדעי, צמחים פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – שילוב מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   סובלים מהשכנים עקרונות החקר המדעי, צמחים פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – שילוב מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   סודו ששל הצ'יפס עקרונות החקר המדעי, תזונה פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – שילוב מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   צף – שוקע עקרונות החקר המדעי, חומרים ותכונותיהם פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – שילוב מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   תצפית בבצק עקרונות החקר המדעי, תזונה, חומרים ותכונותיהם פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – שילוב מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה   נושפים בקצב – חזרות בניסוי וריבוי פריטים עקרונות החקר המדעי, מערכת הנשימה פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – דגמי הוראה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה   תפיחת בצק – בידוד משתנים עקרונות החקר המדעי, תזונה, חומרים ותכונותיהם פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – דגמי הוראה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של מיומנות שאילת שאלות עקרונות החקר המדעי, שאילת שאלות פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה   הצעות לשאלות חקר מדעי לכיתות ה עקרונות החקר המדעי, שאילת שאלות פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של מיומנות העלאת השערות עקרונות החקר המדעי, השערות פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של מיומנות תכנון ניסוי עקרונות החקר המדעי, תכנון ניסוי פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של מיומנות תכנון תצפית עקרונות החקר המדעי, תכנון תצפית פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של מיומנות עיבוד נתונים עקרונות החקר המדעי, עיבוד נתונים פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של מיומנות הסקת מסקנות עקרונות החקר המדעי, הסקת מסקנות פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של הכנת פוסטר מדעי עקרונות החקר המדעי, הצגת מידע פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של תהליך פתרון בעיות עקרונות תהליך פתרון בעיות פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – ארגז כלים https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה-ו   הוראה מפורשת של הגדרת הבעיה עקרונות תהליך פתרון בעיות, הגדרת בעיה דרישות ואילוצים פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – ארגז כלים https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה-ו   הוראה מפורשת של העלאת רעיונות עקרונות תהליך פתרון בעיות, העלאת רעיונות ובחירת רעיון פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – ארגז כלים https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה-ו   הוראה מפורשת של תכנון ובניית מוצר עקרונות תהליך פתרון בעיות, תכנון ובניית מוצר פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – ארגז כלים https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה   פחית שתיה עקרונות תהליך פתרון בעיות, שכלול מוצר – פחית שתיה פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – דגמי הוראה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה   מסיבה מנייר עקרונות תהליך פתרון בעיות, חומרים ותכונתיהם (נייר) פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – דגמי הוראה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה-ו   תכסיס האיחוד הפתרון הטכנולוגי כנותן מעלה לצרכים אנושיים פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – חשיבה המצאתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה-ו   תכסיס ההכפלה הפתרון הטכנולוגי כנותן מעלה לצרכים אנושיים פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – חשיבה המצאתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה-ו   תכסיס ההחסרה הפתרון הטכנולוגי כנותן מעלה לצרכים אנושיים פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – חשיבה המצאתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה-ו   תכסיס החלוקה הפתרון הטכנולוגי כנותן מעלה לצרכים אנושיים פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – חשיבה המצאתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   הדבקת נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   הדבקת קרטון ועץ – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   סרטוט תיבה – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   סרטוט גליל – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ב-ו   סימון על נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ב-ו   סימון על עץ – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ב-ו   סימון על בד – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   גזירת נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   גזירת בד – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   אודות המספריים – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   עבודה עם שולחן נגרות – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   ניסור – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   שיוף וליטוש – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   הברגה – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ד-ה   הדבש בשרות האדם מערכות אקולוגיות, עולם מעשה ידי אדם, תזונה זמנים ומועדים חגי תשרי https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   הרימון בחגי ישראל חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים חגי תשרי https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ד-ו   השופר ביהדות צרכי קיום, המגוון בטבע, תקשורת, אנרגיית קול זמנים ומועדים חגי תשרי https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   התמר בחגי ישראל חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים חגי תשרי https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   ארבעת המינים חלקי הצמח, תזונה, מגוון המינים בטבע, פתרונות טכנולוגיים זמנים ומועדים חגי תשרי https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   הזית בתרבות העברית חלקי הצמח, שימוש בצמחים, תהליך הבערה, תזונה, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים חנוכה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ד-ו   חנוכיות חומרים ותכונותיהם, טכנולוגיה – תיאור מוצר זמנים ומועדים חנוכה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   ט"ו בשבט – חג האילנות חלקי הצמח, מגוון המינים בטבע, פתרון טכנולוגי, תזונה, תהליך ייצור זמנים ומועדים ט"ו בשבט https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ד-ו   רעשנים פתרון בעיות – מרכיבי מוצר, תכנון ובניית מוצר זמנים ומועדים פורים https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ד-ו   מסכות פתרון בעיות – מרכיבי מוצר, בטיחות זמנים ומועדים פורים https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   סמל המדינה תהליך בערה, עיבוד חומרים, יצירת מוצר, חלקי הצמח, מגוון צמחים זמנים ומועדים יום העצמאות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   הזית ביום העצמאות חלקי הצמח, שימוש בצמחים, תהליך הבערה, תזונה, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים יום העצמאות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   מדורת ל"ג בעומר בערה, בטיחות, זיהום אוויר, שריפות יער זמנים ומועדים ל"ג בעומר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ד-ה   חלב ומוצריו תזונה, תכונות החומר, תמיסה, אובדן מזון, טכנולוגיות מוצרי חלב זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   החיטה חלקי הצמח, מהות הטכנולוגיה, ייצור, מגוון הצמחים, תזונה זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   השעורה חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   גפן היין חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   התאנה חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע, תהליך ייצור זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   הרימון חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   הזית חלקי הצמח, שימוש בצמחים, תהליך הבערה, תזונה, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   התמר חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ד-ה V הכבש בחג הקורבן – אל אדחא בעלי חיים, ביות, תזונה זמנים ומועדים חגים ואירועים בתרבות הערבית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה   חמשת מיני דגן הצמח – איבריו ותפקידם, מחזור חייו, מגוון, מזונות שמקורם בצמחים מדע וטכנולוגיה ביהדות סוגיות והלכות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16978
ג-ה   פלטת שבת מהות הטכנולוגיה, מתכות ותכונותיהן מדע וטכנולוגיה ביהדות סוגיות והלכות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16978
ד-ה   אל בורות המים חשיבות המים, מערכות אקולוגיות, הידרוספירה, גאוספירה מהות הטכנולוגיה מדע וטכנולוגיה ביהדות סוגיות והלכות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16978
ד-ה   ציצית עולם מעשה ידי אדם, חומרים בהיבט טכנולוגי, תכנון ובניית מוצר מדע וטכנולוגיה ביהדות סוגיות והלכות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16978
ה-ו   שנת שמיטה חקלאות, סביבה, חברה, טכנולוגיה מדע וטכנולוגיה ביהדות סוגיות והלכות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16978
ד-ה   הלכות כשרות ביונקים מיון בעלי חיים, מאפייני מחלקות, הזנה – מערכת העיכול מדע וטכנולוגיה ביהדות הלכות כשרות בבעלי חיים https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16978
ה   שינוי מצבי צבירה חומרים ותכונותיהם, מצבי צבירה הערכה משימות הערכה לשם למידה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8840
ה   השפעת כמות הדשן על יבולי אורז עקרונות החקר המדעי, צמחים הערכה משימות הערכה לשם למידה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8840
ה   דשן לצמחים עקרונות החקר המדעי, צמחים הערכה משימות הערכה לשם למידה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8840
ב-ו   קל וחומר מגוון יחידות בנושא חומרים לשכבות שונות פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ד-ו   כל-בו מערכות מגוון יחידות בנושא טכנולוגיה פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ה   מעגל התזונה מגוון יחידות בנושא הזנה באדם ובצמח פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ה-ו   רובוטים מגוון יחידות בנושא רובוטיקה פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ה-ו   חלונות אל גוף האדם מגוון יחידות בנושא גוף האדם פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ה   יחידת לימוד בנושא: אובדן מזון מודעות סביבתית, צרכנות נבונה חינוך לקיימות אוריינות סביבתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16462

התחבר

×