מידע כללי

מידע כללי

מרכז המורים הארצי לַמְדַע הוא מרכז להכשרת מנהיגות בחינוך המדעי והטכנולוגי בבתי הספר היסודיים. המרכז הארצי לַמְדַע ממוקם במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי באוניברסיטת תל-אביב.

כתובת: המרכז הארצי לַמְדַע, ת.ד 39040, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 61390.

דואר אלקטרוני: lamda@tauex.tau.ac.il

טלפון: 03-6409663 פקס: 03-6409155

מרכז ארצי למדע הוא פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' 9/7.2013  עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 

צוות למדע

תמונות צוות לאתר

 

 

 

 

גרסא נגישה:פרופ' רפי נחמיאס ראש המרכז לחינוך מדעי וכנולוגי, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דוד מיודוסר יועץ אקדמי של מרכז המורים הארצי

ד"ר מירי דרסלר מנהלת מרכז המורים הארצי למדע

ד"ר טוביה דרסלר מנהל מרכז למדע 1996-2005

ליאורה סלע מרצה ומפתחת חומרי הוראה והדרכה, מפיקת כנס למדע וכתב העת אאוריקה

ד"ר רוחמה ארנברג מרכזת השתלמות, מרצה ומפתחת חומרי הוראה והדרכה

כוכי בכר ניהול משרד

ציפי סעדה עוזרת מנהלית

גבי בק ריכוז השתלמויות, מרצה ומפתחת חומרי הוראה ולמידה

הדס כץ שדה חן מרצה ומפתח חומרי הוראה ולמידה

גיא גרובס מרצה ומפתח חומרי הוראה והדרכה

דפנה אבידוב ריכוז והשתלמויות, מרצה ומפתחת חומרי הוראה ולמידה

מנאל חזאן מרכזת קורסים של מנהיגות חינוכית מובילה

ראג'ה פאדילה רפרנטית לתרגום ערבית ומרכזת השתלמויות 

חני פלג מרכזת השתלמות לפיתוח מקצועי של מנהיגות חינוכית במגזר דוברי ערבית

ג'ני ספקטור ריכוז מנהלי של השתלמויות, מפתחת חומרי הוראה, אחראית על אתר מט"ר

התחבר

×