מידע כללי

מידע כללי

מרכז המורים הארצי לַמְדַע הוא מרכז להכשרת מנהיגות בחינוך המדעי והטכנולוגי בבתי הספר היסודיים. המרכז הארצי לַמְדַע ממוקם במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי באוניברסיטת תל-אביב.

כתובת: המרכז הארצי לַמְדַע, ת.ד 39040, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 61390.

דואר אלקטרוני: lamda@tauex.tau.ac.il

טלפון: 03-6409663 פקס: 03-6409155

מרכז ארצי למדע הוא פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' 9/7.2013  עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

 

צוות למדע

תמונות צוות לאתר

התחבר

×