תחומי פעולה

תחומי פעולה

תחומי הפעולה של המרכז הארצי לַמְדַע כוללים את התחומים העיקריים הבאים:

1. פיתוח מנהיגות חינוכית מובילה

המרכז הארצי לַמְדַע, פועל למען הפיתוח המקצועי של המורים ומורי המורים העוסקים בחינוך המדעי והטכנולוגי בבתי-הספר יסודיים. הפיתוח המקצועי נעשה במסגרות כגון: 

  • פורום מנהיגות חינוכית מובילה. המרכז הארצי לַמְדַע מקיים פורומים למנהיגות החינוכית המובילה במדע וטכנולוגיה בבתי-הספר היסודיים. משתתפים: מפקחים, מדריכים, מומחי תחום דעת, עוסקים בתכנון לימודים ואחרים. במסגרת מפגשי הפורום מועלים לדיון נושאים הקשורים למדיניות וכן סוגיות רלוונטיות הקשורות להטמעת לימודי מדע וטכנולוגיה בבתי-הספר היסודיים. תכנון המפגשים והוצאתם אל הפועל נעשה בשיתוף פעולה עם המפמ"ר על לימודי מדע וטכנולוגיה.  
  • סגל הדרכה ארצי. פורום המיועד למפקחים ולמדריכים בפועל. הפורום עוסק בסוגיות הקשורות בעבודת ההדרכה ומציע מודלים לעבודה ולתקשורת של המדריכים עם גורמים שאיתם הם נמצאים ביחסי גומלין. מטרת הפורום היא לפתח סגלי הדרכה הפועלים בראייה מערכתית תוך יצירת שיתוף פעולה בין המחוזות.  
  • עדכונים ומגמות חינוכיות בחינוך המדעי והטכנולוגי. זהו "מועדון הבוגרים" של המרכז הארצי לַמְדַע. חברי המועדון נפגשים אחת לחודש לדיון בסוגיות פדגוגיות העומדות על הפרק. המפגשים משמשים גם במה חמה להעשרה ולהפריה הדדית וכן לצורכי היערכות להפעלת השתלמויות במרכזי פסג"ה.  
  • קורסים לפיתוח מקצועי. המרכז הארצי לַמְדַע מקיים גם קורסים הממוקדים סביב סוגיה פדגוגית או סביב תחום תוכן בהתאם להדגשים של הפיקוח על לימודי מדע וטכנולוגיה ושל המנהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך. הקורסים נועדו לחזק את ידע התוכן, את הידע הפדגוגי ואת הידע הקוריקולרי של המדריכים להוראת מדע וטכנולוגיה.

2. כנס שנתי

המרכז הארצי לַמְדַע, מקיים אחת לשנה (ביום איסרו חג פסח) את הכנס השנתי של המורים למדע וטכנולוגיה בבתי-הספר היסודיים בישראל. בכנס נוטלים חלק כ-1000 מורים מכל רחבי מדינת ישראל. הרצאות המליאה ניתנות על-ידי מיטב המרצים והמומחים בתחומם בישראל ובסדנאות משתתפים גופים חינוכיים למיניהם. בכנס ניתן כמובן ביטוי לעשייה החינוכית במדע וטכנולוגיה המתרחשת בבתי-הספר בישראל.

3. ליווי אקדמי ותמיכה במרכזי פסג"ה 

המרכז הארצי לַמְדַע תומך בהשתלמויות מורים למדע וטכנולוגיה במרכזי פסג"ה. התמיכה מתבטאת במתן ייעוץ אקדמי בפיתוח, בסיוע לפיתוח ההשתלמויות ובהפעלתן תוך שיתוף פעולה עם הפיקוח המקצועי להוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות השונים. האתר למדע-פסגות lamda.go.cet.il מהווה ערוץ נוסף ליצירת קשר בין השתלמויות המתקיימות במרכזי הפסג"ה לבין המרכז הארצי למדע.

4. כתב עת מקצועי – אאוריקה 

המרכז הארצי לַמְדַע מפיק את כתב העת המקצועי למורי המדע והטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים – אאוריקה.כתב העת מעלה לדיון סוגיות מרכזיות הקשורות לחינוך המדעי והטכנולוגי. כתב העת מופק פעמיים בשנה ונשלח לכל בתי הספר היסודיים ברחבי הארץ.

5. אתר ברשת – מט"ר 

המרכז הארצי לַמְדַע, מפעיל ומפתח את אתר מט"ר www.matar.tau.ac.il. האתר משרת מורים, מדריכים, מפקחים, אנשי פיתוח ומחקר העוסקים בחינוך המדעי והטכנולוגי באמצעות כלים וירטואליים כמו פורומים, קבוצות דיון, מאגרי מידע, סביבות למידה ממוחשבות ועוד. כמו-כן האתר מהווה במה לתחומי הפעילות המגוונים של המרכז הארצי.

6. פיתוח ערכות הדרכה 

המרכז הארצי לַמְדַע, מפתח ערכות הדרכה לשימוש של המפקחים והמדריכים בלימודי מדע וטכנולוגיה בבתי-הספר היסודיים. מטרת הערכות היא לצייד את העוסקים במלאכה ברקע תיאורטי מעודכן, בסדנאות הנשענות על תיאוריות חדשניות ובהמלצות דידקטיות להפעלתן בהשתלמויות מורים. ערכות שפותחו לאחרונה:

  • עיין ערך מדע וטכנולוגיה  
  • אוריינות בריאותית  
  • תרבות הערכה בלימודי מדע וטכנולוגיה
התחבר

×