חומרי הוראה

חומרי הוראה – למידה – הערכה

פדגוגיה חדשנית

מדור זה כולל מגוון רחב של דגמי הוראה לאסטרטגיות הוראה חדשניות בלימודי מדע וטכנולוגיה

אוריינות

מדור זה כולל משימות להערכת אוריינות מדעית וטכנולוגית מתוקשבות ולא מתוקשבות

חשיבה ועשייה

מדור זה כולל דגמי הוראה לאסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, לתהליך החקר המדעי, לתהליך פתרון בעיות טכנולוגי ולמיומנויות ביצוע.

הערכה

מדור זה כולל פריטי הערכה לנושאי לימוד שונים לכל שכבות הגיל

זמנים ומועדים

מדור זה כולל מגוון פעילויות במדע וטכנולוגיה בהקשר לחגים ומועדים

חומרים לפי שכבות גיל

במדור זה מאורגנים חומרי הלמידה לפי שכבות הגיל

חינוך לקיימות

מדור זה כולל חומרי רקע ופעילויות לימודיות לחינוך לקיימות ולפיתוח בר קיימא

מדע וטכנולוגיה ביהדות

מדור זה כולל מגוון פעילויות העוסקות במנהגים ובהלכות הקשורים למדע וטכנולוגיה 

משאבי הדרכה

מדור זה כולל מגוון של חומרי רקע וחומרי הוראה להדרכת מורים במסגרת בית ספרית ובמרכזי הפסג"ה

קישורים לאתרים

במדור זה תמצאו קישורים לאתרים רלוונטיים בתחום הוראת מדע וטכנולוגיה כמו גם כתבי עת

התחבר

×