פדגוגיה חדשנית

פדגוגיה חדשנית

למידה חוץ כיתתית

מדור זה כולל דגמי הוראה לשילוב למידה במגוון סביבות למידה חוץ כיתתיות (מפעל, גן ציבורי, שלולית חורף, חממה, גן חיות, מוזאונים ועוד).

השעה הפרטנית

מדור זה כולל יחידות הוראה לטיפול בתפיסות חלופיות רווחות בתחומי המדע והטכנולוגיה.

למידה התנסותית

מדור זה כולל מגוון דגמי הוראה ללמידה התנסותית (ניסוי, ניסוי בהדגמה, תצפית ועוד).

הוראה הטרוגנית

מדור זה כולל מגוון אסטרטגיות למתן מענה לשונות: הוראה לקראת שליטה, סגנונות למידה, אינטלגנציות מרובות ועוד.

למידה שיתופית

מדור זה כולל דגמי הוראה ללמידה שיתופית בדגש על פיתוח מיומנויות חברתיות, מיומנויות תקשורת ומיומנויות קוגניטיביות.

סביבת למידה מתוקשבת

מדור זה כולל תדריכים להפעלת כלי אופיס וכלים ברשת וכן דוגמאות של פעילויות מתוקשבות.

למידה בגישת המישחוק

מדור זה כולל דוגמאות של יחידות הוראה בגישת המישחוק וביניהם קופסאות בריחה.

מדע וטכנולוגיה בעולם

מדור זה כולל דוגמאות לתכניות לימודים במדע וטכנולוגיה בעולם.

התחבר

×