גיליון 44

אאוריקה הוא כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה בבית ספר היסודי, הויוצא לאור באופן דיגיטלי ע"י מרכז המורים הארצי למדע והמרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי באוניברסיטת תל אביב.

כתב העת יוצא לאור במימון וביוזמת המרכז הישראלי להוראת המדעים וטכנולגיה ע"ש עמוס דה שליט ומשרד החינוך.

גיליון 44: אוריינות מדעית ודמות הבוגר והבוגרת 2030

גיליון מספר 44 של כתב העת אאוריקה מוקדש לאוריינות מדעית, המהווה את אחת האוריינויות הנדרשות לבוגר ולבוגרת של מערכת החינוך 2030 . המטרה המרכזית של האוריינות המדעית היא להכין את תלמידי ישראל לחייהם הבוגרים, ולצייד אותם בידע, כישורים ומיומנויות אשר יאפשרו להם לשגשג כפרטים, לממש את הפוטנציאל שלהם, ולהיות אזרחים מודעים ומועילים לחברה כמכלול. בגיליון שישה מאמרים. שני מאמרים מציגים מחקרים הבוחנים את הידע של מורים ותלמידים, בדגש על ידע אפיסטמי וחשיבה מדעית. שלושה מאמרים מציגים תכניות חינוכיות ומדגימים את הפוטנציאל שלהן לחיזוק האוריינות המדעית ומיומנויות דמות הבוגר והבוגרת, בהתאמה למדיניות משרד החינוך. המאמר האחרון מציג את הגישה של הוראה קשובה ותרומתה להבניית אוריינות מדעית.

אנו מאחלות לכולכם קריאה מהנה ובריאות טובה!

ד”ר מירי דרסלר וליאורה סלע, עורכות כתב העת אאוריקה

ינואר 2022

מתוך "פתח דבר"

 

פתח דבר ועם הגיליון – בפורמט מעוצב     פתח דבר ועם הגיליון – בפורמט המונגש

לצפייה בגיליון המלא בפורמט דיגיטלי לחצו על האיור.

לצפייה תקינה בקבצים, דרוש תוסף Acrobat Reader מעודכן. לשדרוג גירסה לחץ כאןמה אתם יודעים? - ידע אפיסטמי מדעי של מורים
מאת: מיכל גור

המאמר מבקש להעריך את הידע האפיסטמי מדעי של מורים למדע וטכנולוגיה המלמדים בבתי הספר היסודי. הנחת המחקר היא שהמורה הוא סוכן הטמעה של תפיסותיו האישיות בנוגע לתהליכי למידה וכי להוראה איכותית של תחום המדע יש קשר ישיר לרמת הידע האפיסטמי המדעי של המורה. המחקר בוחן בדרך כמותית את הידע האפיסטמי המדעי של המורים במטרה להתוות דרכי הוראה חדשות לשיפור איכות ההוראה במדע וטכנולוגיה.

למאמר בפורמט מעוצב

בפורמט המונגש

האם לשאול זה ללמד? השפעה של שיח סוקרטי על פיתוח חשיבה אינדוקטיבית ודדוקטיבית של מורים ואוריינות מדעית
מאת: ד"ר רויטל וינשטוק, פרופ' דוד מיודוסר

מאמר זה בוחן את תרומתו של השיח הסוקרטי לפיתוח אוריינות מדעית בקרב תלמידי כתות ו. המאמר מציג מחקר שבו השיח המתשאל משמש ככלי פדגוגי לפיתוח חשיבה רפלקטיבית וחשיבה ביקורתית בתחום המדעים. בהתאמה לכך, נבדקו בו הישגים של לומדים בכיתה ו' בתחום המדעים, בעקבות רכישה של מיומנויות החשיבה האינדוקטיבית והדדוקטיבית ושימוש בהן להבניה של כללים ועקרונות מדעיים.

למאמר בפורמט מעוצב 

בפורמט המונגש

טיילתי על הירח וחזרתי לכדור הארץ - תרומת ההוראה הקשובה לאוריינות המדעית של לומדות צעירות
מאת: פרופ' ירון שור 

מאמר זה במציג את תרומת גישת ההוראה הקשובה ללמידה משמעותית וחווייתית אצל לומדים, באמצעות שימוש בתהליכי התבוננות ודמיון ובשילוב אינטראקציות מתווכות. במאמר מוצגת דוגמה של מסע חשיבתי אל הירח שערכו לומדות צעירות שהתנסו בתהליך למידה ייחודי ואישי בגישת ההוראה הקשובה.

למאמר בפורמט מעוצב 

בפורמט המונגש

מדע אזרחי סביבתי בבית הספר - תוכנית הגלוב כמנוף לפיתוח דמות הבוגר והבוגרת

מאת: ד"ר נירית לביא אלון, חני פלג, רפאלה בביש

מאמר זה בוחן את התרומה של מחקרי מדע אזרחי לפיתוח ידע ומיומנויות הדרושים לפיתוח אוריינות מדעית בקרב הבוגר והבוגרת 2030 . המאמר סוקר את העקרונות של מדע אזרחי והפוטנציאל החינוכי הטמון בו, מציג את תכנית גלוב הבינלאומית, כדוגמה לפרויקט חינוכי של מדע אזרחי, ואת הפוטנציאל החינוכי שלה.

למאמר בפורמט מעוצב 

בפורמט המונגש

מורים מתמידים במיזם חקר ציפורים - מניעים, גורמים ואתגרים

מאת: שלומית ליפשיץ, ד"ר נירית לביא אלון, פרופ' טלי טל

מאמר זה מתאר מיזם של מדע אזרחי – "ספירת הציפורים השנתית" – המבוסס על למידה חוץ כיתתית בטבע בהשתתפות תלמידים. במאמר מוצג מחקר שמטרתו להעריך את הצלחת היישום של למידה באמצעות מיזמים של מדע אזרחי מנקודות מבט של מורים שהתנסו בו בהצלחה. במאמר מוצגים ממצאים עדכניים אודות המניעים, הגורמים והאתגרים עליהם דיווחו מורים שהתמידו בביצוע המיזם "ספירת הציפורים השנתית".

למאמר בפורמט מעוצב  

בפורמט המונגש

תפיסותיהם של תלמידי כיתה ה' את השימוש בטלפונים ניידים וטכנולוגיית GIS

מאת: ד"ר אדיב גל

מאמר זה מציג מחקר שנערך במסגרת התכנית הסביבתית "באלונה אומרים קן לבזים האדומים". המחקר סוקר את היתרונות הפדגוגיים של השימוש בטלפונים ניידים ובטכנולוגיה ניידת ככלים חינוכיים, ומעלה גם סוגיות לשיפור בנוגע לשילוב הטכנולוגיה במסגרת תכנית הלימודים בבית הספר, לאור משוב של התלמידים שהשתתפו בתכנית.

למאמר בפורמט מעוצב  

בפורמט המונגש

התחבר

×