מיומנויות חשיבה מסדר גבוה

דברי רקע
אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה
מידענות - מתווה לפיתוח תהליכים מידעניים
חשיבה מסדר גבוה
מיומנויות ואסטרטגיות חשיבה
מטה-קוגניציה בהוראה ובלמידה
אסטרטגיות חשיבה
לקראת בית-ספר מטפח חשיבה
חינוך לחשיבה
מהות הסטנדרטים בתחומי הדעת והתאמתם לתפיסה של חינוך לחשיבה והבנה
סקירת ספרות - מיומנויות המאה ה-21
חינוך לחשיבה - לקט מאמרים מתוך: Educational Leadership
מצגת: מודל פדגוגי להפנמת מיומנויות חשיבה
כרטיסיות: מושיגים חוצים
שאילת שאלות
דברי רקע
הוראה מפורשת
דגמי הוראה
מארגן גרפי לשאילת שאלות וניסוח בעיות
כרזה של מפת חשיבה וכרטיס ניווט
העלאת השערות
דגמי הוראה
מארגן גרפי לניסוח השערות
העלאת מגוון נקודות מבט
דברי רקע
דגם הוראה מפורשת
מארגנים גרפים ודגמי הוראה 
הערכת מידע והצדקתו
הוראה מפורשת
דגמי הוראה
מארגן גרפי להערכת מידע והצדקתו
השוואה
דברי רקע
הוראה מפורשת
דגמי הוראה
מארגן גרפי להשוואה
כרזה: מפת חשיבה וכרטיס ניווט
מיון
הוראה מפורשת
דגמי הוראה
מארגן גרפי למיון והשוואה
כרזה של מפת חשיבה וכרטיס ניווט
זיהוי רכיבים וקשרים
הוראה מפורשת
דגמי הוראה
מארגן גרפי
כרזה של מפת חשיבה וכרטיס ניווט
מיזוג מידע
הוראה מפורשת
דגמי הוראה
חקר נתונים
דברי רקע
דגמי הוראה
מארגן גרפי לחקר נתונים
כרזה של מפת חשיבה וכרטיס ניווט
הסקת מסקנה
דברי רקע
הוראה מפורשת
דגמי הוראה
מארגן גרפי להסקת מסקנות
כרזה של מפת חשיבה וכרטיס ניווט
ניסוח טיעון
דברי רקע
הוראה מפורשת
דגמי הוראה
מארגן גרפי לניסוח טיעון
כרזה של מפת חשיבה וכרטיס ניווט
התחבר

×