דגמי הוראה – שכבה ו

דגמי הוראה לתלמידי כיתות ו

א ב ג ד ה ו

שימו לב!!!

הקישור הינו לעמוד באתר, בו נמצאת יחידת הלימוד.

מומלץ לעקוב אחר שורת המידע, בה מצויין מידע נוסף שיסייע במציאת היחידה בעמוד.

 

שכבה עותק בערבית שם הפעילות נושא / ציוני דרך מתוכנית הלימודים נושא על תת נושא קישור לעמוד
ו   מיינה מין פולש מערכות אקולוגיות, יחסי גומלין אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ו   ציפורים וחקלאות מערכות אקולוגיות, מעורבות האדם בטבע והשלכותיה אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ו   להציל את יערות הגשם מערכות אקולוגיות, מעורבות האדם בטבע והשלכותיה אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ו V אפקט החממה מערכות אקולוגיות, מעורבות האדם בסביבה אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ו V השפעת כיסוי על קצב חימום בעזרת קרני השמש אנרגיה – סוגים, המרות ומעברים אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ו V עצים בעיר המגוון בטבע, יחסי גומלין, השפעת האדם על הסביבה אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ו V רעש תחבורה בעיר אנרגיית קול, בריאות האדם אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ו   תצפית – מבנה הלב מערכות בגוף האדם, מערכת ההובלה, מבנה הלב פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ו   תצפית – תצפית בעין החיצונית מערכות בגוף האדם, העין – מבנה ומרכיבים פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ו   ניסוי – מפיקים אנרגיה חשמלית אנרגיה, המרת אנרגיה, יצירת זרם חשמלי באמצעות מגנט פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ו   ניסוי בהדגמה – הפקת קיטור המרות אנרגיה, הפקת אנרגיה חשמלית בתחנת חשמל פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ו   דגמים – מבנה העין: מה שלא רואים מבחוץ מערכות בגוף האדם, העין – מבנה ומרכיבים פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ו   הנדסה הפוכה – קוצץ ירקות מהות הטכנולוגיה, אפיון מערכת טכנולוגית ומרכיביה פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ו   שילוב חישנים – חיישן אור וטמפרטורה: חם במגרש סוגי אנרגיה, סוגי אור, מדידה פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ו   שילוב חישנים – חיישן קול: התשמע קולי סוגי אנרגיה, אנרגיית קול, מדידה פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ו   שילוב חישנים – חיישן דופק לב: פועם בקצב מערכת ההובלה, דופק, מדידה פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ו   חוקרים את שלולית החורף המגוון בטבע, יחסי גומלין פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5234
ו   מוזיאון מדע כסביבת למידה אנרגיה: סוגים, המרות ומעברים פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5234
ד-ו   קופסת בריחה – חכמים בשמש בריאות העור, שמירה על בריאות פדגוגיה חדשנית למידה בגישת המישחוק https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=19244
ד-ו   קופסת בריחה – נזהרים מבעלי חיים ארסיים מאפיינים של מחלקות של בעלי חיים, בטיחות פדגוגיה חדשנית למידה בגישת המישחוק https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=19244
ד-ו   קופסת בריחה – שותים לרוויה חשיבות המים לבריאות פדגוגיה חדשנית למידה בגישת המישחוק https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=19244
ו V אנרגיה: לאור הירח, מואר או מאיר? "כל גוף מאיר הוא גם מפיק אור" פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6601
ו V טכנולוגיה: האם רק מכשיר אלקטרוני הוא מערכת טכנולוגית? מהות הטכנולוגיה פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6601
ו   טכנולוגיה: האם קן של ציפור הוא טכנולוגיה? טכנולוגיה אצל בעלי חיים? פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6601
ו V מערכות אקולוגיות: הרנוג השיטים ועץ השיטה יחסי גומלין פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6601
ו V סודם של העטלפים, השערה מדעית מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, העלאת השערות פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
ו V פורשים כנף על הנשרים מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, העלאת מגוון נקודות מבט פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
ו V אנרגיה מביו-גז מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, מיזוג מידע פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
ו V ניטור פרוקי רגליים בסביבה, ייצג מידע בדרכים מגוונות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, חקר נתונים פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
ו V בשביל האופניים – בונים טיעון רחב מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, ניסוח טיעון פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
ה-ו V כיצד נולד רעיון החיסון? – אדוארד ג'נר מהות החקר המדעי, היסטוריית המדע פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – סיפורי מחקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   מאין הצמח מקבל תוספת משקל? – ואן הלמונט מהות החקר המדעי, היסטוריית המדע פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – סיפורי מחקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   מדוע מתות היולדות? – איגנץ פיליפ זמלווייס מהות החקר המדעי, היסטוריית המדע פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – סיפורי מחקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   ממה נוצרים יצורים חיים? – פרנצ'סקו רדי מהות החקר המדעי, היסטוריית המדע פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – סיפורי מחקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   אספירין לצמחים עקרונות החקר המדעי, צמחים פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – שילוב מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   בובות השלג עקרונות החקר המדעי, מצבי צבירה פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – שילוב מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   דשן לצמחים עקרונות החקר המדעי, צמחים פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – שילוב מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   סובלים מהשכנים עקרונות החקר המדעי, צמחים פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – שילוב מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   סודו ששל הצ'יפס עקרונות החקר המדעי, תזונה פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – שילוב מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   צף – שוקע עקרונות החקר המדעי, חומרים ותכונותיהם פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – שילוב מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   תצפית בבצק עקרונות החקר המדעי, תזונה, חומרים ותכונותיהם פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – שילוב מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של מיומנות שאילת שאלות עקרונות החקר המדעי, שאילת שאלות פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ו   הצעות לשאלות חקר מדעי לכיתות ו עקרונות החקר המדעי, שאילת שאלות פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של מיומנות העלאת השערות עקרונות החקר המדעי, השערות פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של מיומנות תכנון ניסוי עקרונות החקר המדעי, תכנון ניסוי פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של מיומנות תכנון תצפית עקרונות החקר המדעי, תכנון תצפית פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של מיומנות עיבוד נתונים עקרונות החקר המדעי, עיבוד נתונים פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של מיומנות הסקת מסקנות עקרונות החקר המדעי, הסקת מסקנות פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של הכנת פוסטר מדעי עקרונות החקר המדעי, הצגת מידע פיתוח חשיבה תהליך החקר המדעי – מיומנויות חקר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5254
ה-ו   הוראה מפורשת של תהליך פתרון בעיות עקרונות תהליך פתרון בעיות פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – ארגז כלים https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה-ו   הוראה מפורשת של הגדרת הבעיה עקרונות תהליך פתרון בעיות, הגדרת בעיה דרישות ואילוצים פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – ארגז כלים https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה-ו   הוראה מפורשת של העלאת רעיונות עקרונות תהליך פתרון בעיות, העלאת רעיונות ובחירת רעיון פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – ארגז כלים https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה-ו   הוראה מפורשת של תכנון ובניית מוצר עקרונות תהליך פתרון בעיות, תכנון ובניית מוצר פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – ארגז כלים https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ו   לך אל העכביש עקרונות תהליך פתרון בעיות, ביומימיקרי פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – דגמי הוראה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה-ו   תכסיס האיחוד הפתרון הטכנולוגי כנותן מעלה לצרכים אנושיים פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – חשיבה המצאתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה-ו   תכסיס ההכפלה הפתרון הטכנולוגי כנותן מעלה לצרכים אנושיים פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – חשיבה המצאתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה-ו   תכסיס ההחסרה הפתרון הטכנולוגי כנותן מעלה לצרכים אנושיים פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – חשיבה המצאתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ה-ו   תכסיס החלוקה הפתרון הטכנולוגי כנותן מעלה לצרכים אנושיים פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – חשיבה המצאתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   הדבקת נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   הדבקת קרטון ועץ – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   סרטוט תיבה – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   סרטוט גליל – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ב-ו   סימון על נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ב-ו   סימון על עץ – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ב-ו   סימון על בד – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   גזירת נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   גזירת בד – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   אודות המספריים – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   עבודה עם שולחן נגרות – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   ניסור – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   שיוף וליטוש – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   הברגה – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג,ה,ו   הרימון בחגי ישראל חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים חגי תשרי https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ד-ו   השופר ביהדות צרכי קיום, המגוון בטבע, תקשורת, אנרגיית קול זמנים ומועדים חגי תשרי https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   התמר בחגי ישראל חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים חגי תשרי https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   ארבעת המינים חלקי הצמח, תזונה, מגוון המינים בטבע, פתרונות טכנולוגיים זמנים ומועדים חגי תשרי https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   הזית בתרבות העברית חלקי הצמח, שימוש בצמחים, תהליך הבערה, תזונה, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים חנוכה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ד-ו   חנוכיות חומרים ותכונותיהם, טכנולוגיה – תיאור מוצר זמנים ומועדים חנוכה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   ט"ו בשבט – חג האילנות חלקי הצמח, מגוון המינים בטבע, פתרון טכנולוגי, תזונה, תהליך ייצור זמנים ומועדים ט"ו בשבט https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ד-ו   רעשנים פתרון בעיות – מרכיבי מוצר, תכנון ובניית מוצר זמנים ומועדים פורים https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ד-ו   מסכות פתרון בעיות – מרכיבי מוצר, בטיחות זמנים ומועדים פורים https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   סמל המדינה תהליך בערה, עיבוד חומרים, יצירת מוצר, חלקי הצמח, מגוון צמחים זמנים ומועדים יום העצמאות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   הזית ביום העצמאות חלקי הצמח, שימוש בצמחים, תהליך הבערה, תזונה, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים יום העצמאות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   מדורת ל"ג בעומר בערה, בטיחות, זיהום אוויר, שריפות יער זמנים ומועדים ל"ג בעומר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   החיטה חלקי הצמח, מהות הטכנולוגיה, ייצור, מגוון הצמחים, תזונה זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   השעורה חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   גפן היין חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   התאנה חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע, תהליך ייצור זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   הרימון חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   הזית חלקי הצמח, שימוש בצמחים, תהליך הבערה, תזונה, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   התמר חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ה-ו   שנת שמיטה חקלאות, סביבה, חברה, טכנולוגיה מדע וטכנולוגיה ביהדות סוגיות והלכות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16978
ו   סובלים מהשכנים עקרונות החקר המדעי, צמחים הערכה משימות הערכה לשם למידה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8840
ב-ו   קל וחומר מגוון יחידות בנושא חומרים לשכבות שונות פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ג,ו   סוגרים מעגל מגוון יחידות בנושא מעגל חשמלי פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ד-ו   כל-בו מערכות מגוון יחידות בנושא טכנולוגיה פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ה-ו   רובוטים מגוון יחידות בנושא רובוטיקה פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ה-ו   חלונות אל גוף האדם מגוון יחידות בנושא גוף האדם פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ו   כל צבעי הקשת ברשת מגוון יחידות בנושא האור והצבע פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ו   לב וליבה מגוון יחידות בנושא מערכת ההובלה באדם ובצמח פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ו   מחזור הרבייה מגוון יחידות בנושא מערכת הרבייה באדם ובצמח פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ו   גנאתיקה מגוון יחידות בנושא גמטיקה ואתיקה פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ו   מתח גבוה מגוון יחידות בנושא אנרגיה ואופן הפקת חשמל פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ו   יחידת לימוד בנושא: אובדן מזון מודעות סביבתית, צרכנות נבונה חינוך לקיימות אוריינות סביבתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16462

התחבר

×