אוריינות סביבתית

אוריינות סביבתית

אובדן מזון

הסדרה מזון הולך לאיבוד לכיתות ד-ו נועדה להעלות את מודעות התלמידים לתופעה של אובדן מזון ברמה הלאומית והעולמית ולפעול לאימוץ התנהגויות לצמצום ממדי התופעה ברמה האישית והחברתית.

תפיסה חינוכית
דברי רקע
פעילויות בכיתה
תכנית לימודית - חינוך לקיימות
התחבר

×