דגמי הוראה – שכבה ב

דגמי הוראה לתלמידי כיתות ב

א ב ג ד ה ו

שימו לב!!!

הקישור הינו לעמוד באתר, בו נמצאת יחידת הלימוד.

מומלץ לעקוב אחר שורת המידע, בה מצויין מידע נוסף שיסייע במציאת היחידה בעמוד.

 

שכבה עותק בערבית שם הפעילות נושא / ציוני דרך מתוכנית הלימודים נושא על תת נושא קישור לעמוד
ב V תצפית – חוקרים סביבת חיים צרכי קיום של יצורים חיים, מגוון בטבע, מרכיבי הסביבה פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ב V ניסוי בהדגמה – שינויים בחומר מצבי הצבירה שינויים בחומר – מצבי צבירה פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ב V דגמים – מבנה השן חשיבות השיניים, סוגי שיניים, מבנה השן פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ב-ג   הנדסה הפוכה – מטריה חומרים ותכונותיהם, מהות הטכנולוגיה, טכנולוגיה בשרות האדם פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
א-ב V קופצים לראות נחליאלי מאפייני חיים, צרכים קיומיים לקיום פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית (טיולים קטנים) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5234
ב V קופצים לראות בתים של בעלי חיים מאפייני חיים, צרכים קיומיים לקיום פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית (טיולים קטנים) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5234
ב   קופצים להכיר את הסביבה באמצעות דואר מרכיבי סביבה (חי ים ודוממים) פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית (טיולים קטנים) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5234
ב   ציפורים בחצר בית הספר מאפייני חיים, צרכים קיומיים לקיום, המגוון בטבע פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5234
ב   חומרים בחצר בית הספר חומרים ותכונותיהם, הטכנולוגיה בשרות האדם פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5234
ב V עושים סדר – מיון מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, מיון, חומרים ותכונותיהם פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
ב V אם זוהי התוצאה – אז מהי הסיבה? קשרי סיבה ותוצאה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, זיהוי רכיבים וקשרים פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
א-ו   הדבקת נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   הדבקת קרטון ועץ – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ב-ו   סימון על נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ב-ו   סימון על עץ – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ב-ו   סימון על בד – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   גזירת נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   גזירת בד – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   אודות המספריים – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ב   שעטנז חומרים מן החי ומהדומם, עולם מעשה ידי אדם מדע וטכנולוגיה ביהדות סוגיות והלכות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16978
ב-ו   קל וחומר מגוון יחידות בנושא חומרים לשכבות שונות פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965

התחבר

×