פתרון בעיות בטכנולוגיה – תהליך התיכון

דברי רקע - מהות הטכנולוגיה
מהות הטכנולוגיה
הוראת הטכנולוגיה
דגם הוראה - האם קן של ציפור הוא טכנולוגיה?
דגם הוראה - מהי טכנולוגיה?
דגם הוראה - סיפורו של סכום
מיומנויות תיכון - ארגז כלים

לפניכם ארגז כלים למורה ולתלמיד המיועד להוראה מפורשת של מיומנויות החשיבה בתהליך פתרון הבעיות הטכנולוגי.

דברי רקע
הוראה מפורשת של מיומנויות תיכון
ייצוג מידע והצגתו
חשיבה יצירתית המצאתית
חשיבה יצירתית המצאתית
תכסיס האיחוד
תכסיס ההכפלה
תכסיס ההחסרה
תכסיס החלוקה
משימות אוריינות טכנולוגית

לפניכם 3 משימות אוריינות טכנולוגית לכיתות ד-ו: 

מאופני סוס עץ ועד לאופני מרוץ

משתמשים במתכות
כיצד הפך גליל נייר למסכת?
דגמי הוראה
כתה ג: (1) מבדים למוצרים, (2) מסכה על מקל
כתה ד: גינה מזמינה
כתה ה: (1) פחית שתיה, (2) מסיבה מנייר
כתה ו: ביומימיקרי - לך אל העכביש
חדש!! מייקרי
מכינים מוצר משוקולד
מחומרים למוצרים - בצק משחק
מפירוק להבנה וליצירה
מכונת רוב גולדברג
הנדסה הפוכה - Reverse Engineering
מידעון בנושא מנגנונים
כיתה ג: (1) פנס כיס; (2) מטריה
כיתה ד: אופניים
כיתה ה: עיבוד מתכות
כיתה ו: קוצץ ירקות
התחבר

×