דגמי הוראה – שכבה ד

דגמי הוראה לתלמידי כיתות ד

א ב ג ד ה ו

שימו לב!!!

הקישור הינו לעמוד באתר, בו נמצאת יחידת הלימוד.

מומלץ לעקוב אחר שורת המידע, בה מצויין מידע נוסף שיסייע במציאת היחידה בעמוד.

 

שכבה עותק בערבית שם הפעילות נושא / ציוני דרך מתוכנית הלימודים נושא על תת נושא קישור לעמוד
ד   מתגוננים מפני השמש בריאות העור אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון)
ד V מצילים את צבי הים מגוון בעלי החיים והשפעת האדם אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון)
ד V מאופני סוס העץ עד לאופני המרוץ מהות הטכנולוגיה אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון)
ד   גז האוזון – אחד מגורמי זיהום האויר חומרים: תועלת ומחיר סביבתי של ניצול חומרים אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון)
ד   אנרגיה משפכים חומרים: תועלת ומחיר סביבתי של ניצול חומרים אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון)
ד   תצפית – מכירים את העופות בסביבה בעלי חיים – מבנה גוף הציפור, מיון בעלי חיים ומגוון פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית למידה התנסותית
ד   ניסוי – מודדים טמפרטורה חומרים ותכונותיהם, שינויים בטמפרטורה, מדידת טמפרטורה פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית למידה התנסותית
ד   ניסוי בהדגמה – שינויים במצבי הצבירה חומרים ותכונותיהם – מצבי צבירה פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית למידה התנסותית
ד   דגמים – מפרקים בגוף מערכות בגוף האדם, תנועה ויציבה, מבנה השלד ומפרקים פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית למידה התנסותית
ד   הנדסה הפוכה – אופניים מהות הטכנולוגיה, פתרון בעיות פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית למידה התנסותית
ד   שילוב חישנים – מווסתים טמפרטורה חומרים ותכונותיהם – מצבי צבירה וטמפרטורה פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית למידה התנסותית
ד   נמלים מתחת לאף – חצר בית הספר כסביבת חיים המגוון בטבע: בעלי החיים פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית למידה חוץ כיתתית
ד   משחקים עם בעלי חיים – גן החיות כסביבת לימודים המגוון בטבע, יחסי גומלין, התאמה לסביבה פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית למידה חוץ כיתתית
ד-ו   קופסת בריחה – חכמים בשמש בריאות העור, שמירה על בריאות פדגוגיה חדשנית למידה בגישת המישחוק למידה בגישת המישחוק
ד-ו   קופסת בריחה – נזהרים מבעלי חיים ארסיים מאפיינים של מחלקות של בעלי חיים, בטיחות פדגוגיה חדשנית למידה בגישת המישחוק למידה בגישת המישחוק
ד-ו   קופסת בריחה – שותים לרוויה חשיבות המים לבריאות פדגוגיה חדשנית למידה בגישת המישחוק למידה בגישת המישחוק
ד V עולם בעלי החיים המגוון בטבע פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – פיצוח מטלות הערכה השעה הפרטנית – פיצוח מטלות הערכה
ד V צמחים ונביטה תנאים לנביטה והתפתחות הצמח פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – פיצוח מטלות הערכה השעה הפרטנית – פיצוח מטלות הערכה
ד V מים מצבי צבירה, מחזור המים בטבע פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – פיצוח מטלות הערכה השעה הפרטנית – פיצוח מטלות הערכה
ד V מערכות טכנולוגיות עולם מעשה ידי אדם פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – פיצוח מטלות הערכה השעה הפרטנית – פיצוח מטלות הערכה
ד V עולם בעלי חיים – האם אני יצור חי מאפייני החיים – ייצור חי / בעל חיים פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות
ד V עולם בעלי החיים – אני עף – האם אני עוף? מיון בעלי החיים לקבוצות פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות
ד V חומרים: לאן נעלמו המים? התאדות המים פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות
ד V חומרים: האם האוויר הוא הוא לא כלום? האוויר הוא חומר פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות
ד V אל תוך הגוף: מה יש שם בפנים? גוף האדם ובריאותו: תנועה, שלד ושרירים פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות
ד   נזהרים מהשמש גוף האדם – עור פדגוגיה חדשנית למידה שיתופית – ממ"ש למידה שיתופית – ממ"ש
ד V כיסוי לנגן דיגיטלי השוואה וקבלת החלטות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, השוואה פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה
ד V צריך לחסוך במים – דיאגרמת עמודות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, חקר נתונים פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה
ד   גינה מזמינה עקרונות תהליך פתרון בעיות, מגוון מיני ציפורים פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – דגמי הוראה פתרון בעיות בטכנולוגיה – דגמי הוראה
א-ו   הדבקת נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע
א-ו   הדבקת קרטון ועץ – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע
ג-ו   סרטוט תיבה – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע
ג-ו   סרטוט גליל – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע
ב-ו   סימון על נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע
ב-ו   סימון על עץ – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע
ב-ו   סימון על בד – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע
א-ו   גזירת נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע
א-ו   גזירת בד – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע
א-ו   אודות המספריים – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע
ג-ו   עבודה עם שולחן נגרות – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע
ג-ו   ניסור – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע
ג-ו   שיוף וליטוש – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע
ג-ו   הברגה – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע
ג-ד   מסימני החג – ראש השנה איברי הצמח ותפקידם, המגוון בטבע, מאפייני מחלקת דגים זמנים ומועדים חגי תשרי חגי תשרי
ד-ה   הדבש בשרות האדם מערכות אקולוגיות, עולם מעשה ידי אדם, תזונה זמנים ומועדים חגי תשרי חגי תשרי
ד-ו   השופר ביהדות צרכי קיום, המגוון בטבע, תקשורת, אנרגיית קול זמנים ומועדים חגי תשרי חגי תשרי
ד-ו   חנוכיות חומרים ותכונותיהם, טכנולוגיה – תיאור מוצר זמנים ומועדים חנוכה חנוכה
ג-ו   ט"ו בשבט – חג האילנות חלקי הצמח, מגוון המינים בטבע, פתרון טכנולוגי, תזונה, תהליך ייצור זמנים ומועדים ט"ו בשבט ט"ו בשבט
ד-ו   רעשנים פתרון בעיות – מרכיבי מוצר, תכנון ובניית מוצר זמנים ומועדים פורים פורים
ד-ו   מסכות פתרון בעיות – מרכיבי מוצר, בטיחות זמנים ומועדים פורים פורים
ג-ו   סמל המדינה תהליך בערה, עיבוד חומרים, יצירת מוצר, חלקי הצמח, מגוון צמחים זמנים ומועדים יום העצמאות יום העצמאות
ג-ו   מדורת ל"ג בעומר בערה, בטיחות, זיהום אוויר, שריפות יער זמנים ומועדים ל"ג בעומר ל"ג בעומר
ד-ה   חלב ומוצריו תזונה, תכונות החומר, תמיסה, אובדן מזון, טכנולוגיות מוצרי חלב זמנים ומועדים שבועות שבועות
ג-ו   החיטה חלקי הצמח, מהות הטכנולוגיה, ייצור, מגוון הצמחים, תזונה זמנים ומועדים שבועות שבועות
ג-ו   גפן היין חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות שבועות
ד-ה V הכבש בחג הקורבן – אל אדחא בעלי חיים, ביות, תזונה זמנים ומועדים חגים ואירועים בתרבות הערבית חגים ואירועים בתרבות הערבית
ג-ה   פלטת שבת מהות הטכנולוגיה, מתכות ותכונותיהן מדע וטכנולוגיה ביהדות סוגיות והלכות סוגיות והלכות
ד-ה   אל בורות המים חשיבות המים, מערכות אקולוגיות, הידרוספירה, גאוספירה מהות הטכנולוגיה מדע וטכנולוגיה ביהדות סוגיות והלכות סוגיות והלכות
ד-ה   ציצית עולם מעשה ידי אדם, חומרים בהיבט טכנולוגי, תכנון ובניית מוצר מדע וטכנולוגיה ביהדות סוגיות והלכות סוגיות והלכות
ד-ה   הלכות כשרות ביונקים מיון בעלי חיים, מאפייני מחלקות, הזנה – מערכת העיכול מדע וטכנולוגיה ביהדות הלכות כשרות בבעלי חיים הלכות כשרות בבעלי חיים
ד   הלכות כשרות בעופות מיון בעלי חיים, מאפייני מחלקות, מגוון בטבע מדע וטכנולוגיה ביהדות הלכות כשרות בבעלי חיים הלכות כשרות בבעלי חיים
ד   הלכות כשרות בדגים מיון בעלי חיים, מאפייני מחלקות, מגוון בטבע מדע וטכנולוגיה ביהדות הלכות כשרות בבעלי חיים הלכות כשרות בבעלי חיים
ד   הלכות כשרות בשרצים מיון בעלי חיים, מאפייני מחלקות מדע וטכנולוגיה ביהדות הלכות כשרות בבעלי חיים הלכות כשרות בבעלי חיים
ג-ד   הפרדת תערובות עקרונות החקר המדעי, חומרים ותכונותיהם הערכה משימות הערכה לשם למידה משימות הערכה לשם למידה
ד   צף-שוקע עקרונות החקר המדעי, חומרים ותכונותיהם הערכה משימות הערכה לשם למידה משימות הערכה לשם למידה
ב-ו   קל וחומר מגוון יחידות בנושא חומרים לשכבות שונות פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת סביבת למידה מתוקשבת
ד-ו   כל-בו מערכות מגוון יחידות בנושא טכנולוגיה פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת סביבת למידה מתוקשבת
ד   יחידת לימוד בנושא: אובדן מזון מודעות סביבתית, צרכנות נבונה חינוך לקיימות אוריינות סביבתית אוריינות סביבתית

התחבר

×