ממ"ש – משימה מקוונת שיתופית

מבוא לסדרה

רציונל פדגוגי של סביבת הלמידה – שומרים על הבריאות

סביבת הלמידה המקוונת השיתופית "שומרים על הבריאות – ממ"ש" מציגה מודל פדגוגי ללמידה שיתופית מקוונת שמתנהלת במרחב הווירטואלי של הסביבה המקוונת "גוגל-דרייב". בסביבה שלושה דגמי הוראה שמציעים משימות מקוונות שיתופיות (ממ"ש ) בעלות פוטנציאל לפיתוח מיומנויות למידה שיתופיות.לעומת ביצוע של משימה אישית, ביצוע של משימה מקוונת שיתופית דורש נוסף למיומנויות קוגניטיביות גם מיומנויות שיתופיות, חברתיות ותקשורת. זאת ועוד, למידה שיתופית בסביבה מקוונת מתרחשת בדרך כלל מחוץ לכותלי בית הספר (ללא תלות בזמן ובמקום) וללא נוכחות פיזית של המורה. המורה אינו יכול לתמוך בתהליך הלמידה באופן ישיר ומידי. לפיכך לתכנון מראש וקפדני של המשימה יש תפקיד חשוב בתיווך תהליכי הלמידה ובהכוונת התלמידים לתוצר המצופה.

להורדת הקובץ

מבנה הסביבה

להורדת הקובץ
התחבר

×