דגמי הוראה – שכבה ג

דגמי הוראה לתלמידי כיתות ג

א ב ג ד ה ו

שימו לב!!!

הקישור הינו לעמוד באתר, בו נמצאת יחידת הלימוד.

מומלץ לעקוב אחר שורת המידע, בה מצויין מידע נוסף שיסייע במציאת היחידה בעמוד.

 

שכבה עותק בערבית שם הפעילות נושא / ציוני דרך מתוכנית הלימודים נושא על תת נושא קישור לעמוד
ג   בלי צמחים אי אפשר צמחים: צרכי קיום, מגוון בטבע, תועלת לאדם; טכנולוגיה אוריינות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ג   אש, אש, מדורה חומרי דלק, בעירה, השפעה על איכות הסביבה, טכנולוגיה, בטיחות אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ג   חומרים מסוכנים בבית השפעה של שימוש בחומרים, טכנולוגיה, בטיחות אוריינויות משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית (נייר ועיפרון) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8641
ב-ג   הנדסה הפוכה – מטריה חומרים ותכונותיהם, מהות הטכנולוגיה, טכנולוגיה בשרות האדם פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ג   תצפית – הפצת פירות וזרעים מחזור החיים של הצמחים פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ג   ניסוי – הפרדת חומרים מתערובת תערובות חומרים, הפרדת תערובת פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ג   ניסוי בהדגמה – התנאים הדרושים לבעירה חומרים, תנאים לבערה פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ג   דגמים – כדור הארץ: צורה ומבנה תופעות מחזוריות בכדור הרארץ פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ג   הנדסה הפוכה – פנס כיס אנרגיה, טכנולוגיה – מהות, פתרון בעיות פדגוגיה חדשנית למידה התנסותית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5236
ג   קופצים לזהות עלים אברי הצמח ותיפקודם, מגוון ושוני בצמחים פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית (טיולים קטנים) https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5234
ג   בתי גידול מלאכותיים לצמחים צרכי קיום של יצורים חיים, תועלת האדם לטבע פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5234
ג   שעון שמש – חצר בית הספר כסביבת לימוד אסטרונומיה – מחזוריות, טכנולוגיה פדגוגיה חדשנית למידה חוץ כיתתית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5234
ג V מפגשים עם צמחים צמח או פרח פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6601
ג V יממה ועוד יממה – לאן נעלמו הכוכבים "הכוכבים נעלמים במשך היום" פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6601
ג V חומרים ותמיסות – לאן "נעלם" המלח תמיסה היא תערובת פדגוגיה חדשנית השעה הפרטנית – טיפול בתפיסות חלופיות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=6601
ג V לבנה משנה צורה, זיהוי רכיבים וקשרים – רצף ומחזוריות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, זיהוי רכיבים וקשרים פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
ג V בונים מוצרים מחומרים פשוטים, בונים טיעון פשוט מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, ניסוח טיעון פיתוח חשיבה מיומנויות חשיבה מסדר גבוה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=11456
ג   מבדים למוצרים עקרונות תהליך פתרון בעיות, חומרים ותכונתיהם (בד) פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – דגמי הוראה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג   מסכה על מקל עקרונות תהליך פתרון בעיות, מעגל חשמלי פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – דגמי הוראה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   הדבקת נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   הדבקת קרטון ועץ – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   סרטוט תיבה – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   סרטוט גליל – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ב-ו   סימון על נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ב-ו   סימון על עץ – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ב-ו   סימון על בד – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   גזירת נייר – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   גזירת בד – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
א-ו   אודות המספריים – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   עבודה עם שולחן נגרות – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   ניסור – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   שיוף וליטוש – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ו   הברגה – דגם הוראה + סרטון רכישת מיומנויות ביצוע לקראת בנייה של דגם או אב טיפוס פיתוח חשיבה פתרון בעיות בטכנולוגיה – מיומנויות ביצוע https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=5256
ג-ד   מסימני החג – ראש השנה איברי הצמח ותפקידם, המגוון בטבע, מאפייני מחלקת דגים זמנים ומועדים חגי תשרי https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   הרימון בחגי ישראל חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים חגי תשרי https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   התמר בחגי ישראל חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים חגי תשרי https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   ארבעת המינים חלקי הצמח, תזונה, מגוון המינים בטבע, פתרונות טכנולוגיים זמנים ומועדים חגי תשרי https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   הזית בתרבות העברית חלקי הצמח, שימוש בצמחים, תהליך הבערה, תזונה, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים חנוכה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   ט"ו בשבט – חג האילנות חלקי הצמח, מגוון המינים בטבע, פתרון טכנולוגי, תזונה, תהליך ייצור זמנים ומועדים ט"ו בשבט https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   סמל המדינה תהליך בערה, עיבוד חומרים, יצירת מוצר, חלקי הצמח, מגוון צמחים זמנים ומועדים יום העצמאות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   הזית ביום העצמאות חלקי הצמח, שימוש בצמחים, תהליך הבערה, תזונה, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים יום העצמאות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   מדורת ל"ג בעומר בערה, בטיחות, זיהום אוויר, שריפות יער זמנים ומועדים ל"ג בעומר https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   החיטה חלקי הצמח, מהות הטכנולוגיה, ייצור, מגוון הצמחים, תזונה זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   השעורה חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג-ו   גפן היין חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   התאנה חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע, תהליך ייצור זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   הרימון חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   הזית חלקי הצמח, שימוש בצמחים, תהליך הבערה, תזונה, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג,ה,ו   התמר חלקי הצמח, רכיבי המזון, מגוון המינים בטבע זמנים ומועדים שבועות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג V הזית בתרבות הערבית צמחים, תזונה זמנים ומועדים חגים ואירועים בתרבות הערבית https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=7198
ג   הבדלה חומרים ותכונותיכהם, תהליך בעירה, המגוון בטבע מדע וטכנולוגיה ביהדות סוגיות והלכות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16978
ג,ה   חמשת מיני דגן הצמח – איבריו ותפקידם, מחזור חייו, מגוון, מזונות שמקורם בצמחים מדע וטכנולוגיה ביהדות סוגיות והלכות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16978
ג-ה   פלטת שבת מהות הטכנולוגיה, מתכות ותכונותיהן מדע וטכנולוגיה ביהדות סוגיות והלכות https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=16978
ג   מיון חומרים חומרים ותכונותיהם, מיון הערכה משימות הערכה לשם למידה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8840
ג   ממה עשוייה ידית המברג? חומרים ותכונותיהם, טכנולוגיה הערכה משימות הערכה לשם למידה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8840
ג-ד   הפרדת תערובות עקרונות החקר המדעי, חומרים ותכונותיהם הערכה משימות הערכה לשם למידה https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=8840
ב-ו   קל וחומר מגוון יחידות בנושא חומרים לשכבות שונות פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965
ג,ו   סוגרים מעגל מגוון יחידות בנושא מעגל חשמלי פדגוגיה חדשנית סביבת למידה מתוקשבת https://www.matar.tau.ac.il/?page_id=12965

התחבר

×