אוריינות מדעית וטכנולוגית

משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית שפותחו במרכז למדע

מבוא

מבוא למשימות אורייינות מדעיות טכנולוגיות

מאת: מרכז מורים ארצי

בעולם שבו למדע ולטכנולוגיה יש השפעה משמעותית על החברה והתרבות, יש למערכת החינוך תפקיד מרכזי בטיפוח אוריינות מדעית וטכנולוגית לכלל הלומדים. אוריינות זו מהווה תשתית להכנת לומדים לקראת עתיד שבו הם יהיו מסוגלים לתפקד ביעילות, ביצירתיות ובאחריות ברמה האישית והחברתית. בעלי אוריינות מדעית וטכנולוגית נחשבים מי שבארגז הכלים שלהם מצויים ידע מדעי וטכנולוגי עדכני ומיומנויות חשיבה הדרושים להם לתפקוד יעיל בחברה במאה ה-21. מרכיב מרכזי באוריינות זו הוא שימוש מושכל בידע ובאסטרטגיות חשיבה מתאימים בתהליכים של פתרון בעיות וקבלת החלטות. מימוש יכולת זו "בחיים האמִתיים" הוא מבחנה של האוריינות המדעית והטכנולוגית.

להורדת הקובץ

מצגת אוריינות מדעית טכנולוגית

להורדת המצגת
משימות אוריינות כיתה ג'
בלי צמחים אי אפשר
אש, אש, מדורה
חומרים מסוכנים בבית
משימות אוריינות כיתה ד'
מתגוננים מפני השמש
מצילים את צבי הים
מאופני סוס העץ עד לאופני המרוץ
גז האוזון- אחד מגורמי זיהום האויר
אנרגיה משפכים
חדש!! מדוע חשוב ללמוד מדע וטכנולוגיה

פעילות זו היא אחת מסדרת הפעילויות "מדוע חשוב ללמוד מדע וטכנולוגיה" שמטרתן להביא את התלמידים להבנה ולמודעות לתרומה שיש ללימודי המדע והטכנולוגיה להתפתחות הרגשית, להתפתחות האינטלקטואלית, להתפתחות החברתית ולפתרון בעיות בחיי היומיום.

מן ההיבט הפדגוגי הפעילויות בסדרה מכוונות לפיתוח חשיבה טיעונית (ניסוח טענה והצדקתה באמצעות נימוקים תומכים). הטענה המשותפת לכל הפעילויות בסדרה היא "חשוב ללמוד מדע וטכנולוגיה כי". תוך כדי ההתנסות התלמידים מתוודעים לנימוקים התומכים ומתבקשים לנסח טיעון רחב (טענה שנתמכת על ידי יותר מנימוק אחד).

מתפעלים מהפלאים
תפעול מכשירים
להאמין או לא
צרכנות נבונה
משימות אוריינות כיתה ה'
סיפורו של מחקר על קצב נשימה
משתמשים במתכות
הקץ לשקיות הפלסטיק
דגני בוקר, בריא או לא בריא
כיצד הפך גליל נייר למסכת
משימות אוריינות כיתה ו'
מיינה מין פולש
ציפורים וחקלאות
להציל את יערות הגשם

משימות אוריינות מדעית וטכנולוגית שפותחו על ידי הפיקוח

הסבר

שילוב משימות אוריינות בהוראת מדע וטכנולוגיה 

כחלק מהמהלך הלאומי לחיזוק האוריינות המדעית טכנולוגית, לקידום הלמידה האותנטית, והרלוונטית ולהכנת תלמידינו לאתגרי המאה ה- 21, נבנה לרשותכם מאגר ובו מגוון משימות אוריינות מדעית טכנולוגית ערוכות על פי תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה. חלק ממשימות אלו מהוות משימות אתגר והעשרה בכדי לתת מענה לצרכי מגוון התלמידים בכיתה ההטרוגנית.

להורדת הקובץ
התחבר

×