תהליך החקר המדעי

דברי רקע
דברי רקע
סוגיות בהוראת החקר המדעי
מסמך מיון מיומנויות
ספירלת מיומנויות החקר בתכנית הלימודים
דגמי הוראה ופעילויות חקר
תעלומת העלים המגולגלים - חוקרים תופעת טבע
נושפים בקצב - חזרות בניסוי
תפיחת בצק - בידוד משתנים
פעילויות המשלבות מיומנויות חקר
אספירין לצמחים
בובות השלג
דשן לצמחים
סובלים מהשכנים
סודו ששל הצ'יפס
צף - שוקע
תצפית בבצק
מיומנויות חקר - ארגז כלים
שאלות חקר
העלאת השערות
תכנון ניסוי
תכנון תצפית
עיבוד נתונים
הסקת מסקנות
פוסטר מדעי
מודל קוריקולרי להוראת החקר המדעי
סיפורי מחקר
אדוארד גנר
ואן הלמונט
יגנץ פיליפ זמלווייס
פרנצסקו רדי
התחבר

×