חשיבה ועשייה

פיתוח מיומנויות חשיבה וביצוע

מיומנויות חשיבה מסדר גבוה

תת מדור זה כולל חומרי רקע על פיתוח חשיבה וכלים להוראה מפורשת של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה

תהליך החקר המדעי

תת מדור זה כולל הוראה חומרי רקע על תהליך החקר המדעי וכלים להוראה מפורשת של מיומנויות החקר מדעי

פתרון בעיות בטכנולוגיה (תיכון)

תת מדור זה כולל חומרי רקע על מהות הטכנולוגיה וכלים להוראה מפורשת של מיומנויות פתרון בעיות בטכנולוגיה

מיומנויות ביצוע

תת מדור זה כולל דגמי הוראה וסרטונים העוסקים במיומנויות ביצוע בהקשר טכנולוגי

חינוך ל-STEM

תת מדור זה כולל חומרי למידה ברוח ה- STEM

התחבר

×