חינוך ל- STEM

החינוך ל-STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) מהווה יוזמה פורצת דרך לקידום החינוך המדעי והחינוך הטכנולוגי בכל שכבות הגיל, לצורך הקניית אוריינות מדעית וטכנולוגית לתפקוד ראוי בחיי היומיום והכשרת מדענים ומהנדסים שיובילו את הקדמה המדעית והטכנולוגית. במדור זו, יוצגו חומרים המייצגים את התפיסה וכן דוגמאות של חומרי למידה המשקפים תפיסה זו.

חומרי רקע
מארגנים גרפיים
פעילות לימודית - אסון כתם הנפט
יחידת הוראה רב גילאית - שבשבת הרוח בפעולה

פעילויות לראש השנה ברוח STEM
חידונים ברוח STEM
פעילות התנסותית בנושא התייעלות באנרגיה ברוח STEM
התחבר

×