פדגוגיה חדשנית

פדגוגיה חדשנית

השעה הפרטנית

מדור זה כולל יחידות הוראה לטיפול בתפיסות חלופיות רווחות בתחומי המדע והטכנולוגיה.

מדע וטכנולוגיה בעולם

מדור זה כולל דוגמאות לתכניות לימודים במדע וטכנולוגיה בעולם.

למידה התנסותית

מדור זה כולל מגוון דגמי הוראה ללמידה התנסותית (ניסוי, ניסוי בהדגמה, תצפית ועוד).

הוראה הטרוגנית

מדור זה כולל מגוון אסטרטגיות למתן מענה לשונות: הוראה לקראת שליטה, סגנונות למידה, אינטלגנציות מרובות ועוד.

למידה שיתופית

מדור זה כולל דגמי הוראה ללמידה שיתופית בדגש על פיתוח מיומנויות חברתיות, מיומנויות תקשורת ומיומנויות קוגניטיביות.

למידה בגישת המישחוק

מדור זה כולל דוגמאות של יחידות הוראה בגישת המישחוק וביניהם קופסאות בריחה.

סביבת למידה מתוקשבת

מדור זה כולל תדריכים להפעלת כלי אופיס וכלים ברשת וכן דוגמאות של פעילויות מתוקשבות.

התחבר

×