הוראה הטרוגנית

הוראה הטרוגנית

רקע
חוברת - חינוך הטרוגני
דגמי הוראה בגישות שונות

לפניכם 4 דגמי הוראה המבוססים על גישות שונות להוראה הטרוגנית.

תשע"ב, 2012

הכוונה עצמית בלמידה
אינטליגנציות מרובות
מגוון ביצועי הבנה
המודל המסתעף
התחבר

×