השעה הפרטנית

מבוא

במסגרת התהליך להטמעת היעדים של משרד החינוך, לחיזוק הידע והמיומנויות ולקידום ההישגים במדע וטכנולוגיה, פותחו יחידות הוראה קצרות למסגרת השעה הפרטנית לשכבות הגיל ד'-ה'. היחידות פותחו על ידי המינהל למדע וטכנולוגיה ועל ידי מרכז המורים הארצי למדע. 

הפעילויות מתבססות על עקרונות מתוך החוברת של האגף לחינוך יסודי: הזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה הקטנה- הוראה מכוונת לפרט 

היחידות מציגות פעילות להבניית ידע מדעי טכנולוגי ומיומנויות, פיתוח חשיבה בדגש על שיח מיטבי רפלקטיבי בקבוצה קטנה. היחידות משלבות התנסויות מעשיות בחדר מדע וטכנולוגיה ובסביבה חוץ כיתתית. ניתן להיעזר בפעילויות לצרכי הערכה חלופית. 

 טיפול בתפיסות חלופיות פיצוח מטלות הערכה

 יחידות הלימוד בסדרה "מדע וטכנולוגיה בשעה הפרטנית" מתמקדות בטיפול בתפיסות חלופיות נפוצות של לומדים במדע. היחידות מותאמות ללמידה במסגרת הקבוצה הקטנה והן מלוות בהתנסויות מעשיות ועיוניות ובשיח מטה-קוגניטיבי שמטרתו להביא לערעור התפיסות החלופיות של הלומדים ולהבניית התפיסה המדעית הפורמלית.

התחבר

×