main_title

לאה אבוטבול, אורלי מסטבוים
בית-ספר "אשכולות", בנימינה

הפעילויות המובאות כאן נערכות במסגרת ערב: צף, שוקע לכיתות א-ב בבית-הספר היסודי "אשכולות", ע""ש מ' אלון פייקוביץ' בבנימינה.

הערב הוא חלק מהתכנית חשיפה למדעים ולאמנויות, המופעלת בבית-הספר.

ערב: צף, שוקע נערך בבית-הספר לקראת חנוכה, בהשתתפות התלמידים והוריהם. הערב מבוסס על שילוב פעילויות יצירה, הקשורות לחנוכה, עם התנסות בתופעות מדעיות.

הפעילויות מתרחשות באולם גדול, המחולק לתחנות (את התלמידים אפשר לחלק לתחנות מראש). בכל תחנה יש להכין מראש דפי הסבר לעבודה, ציוד וחומרים, דוגמה מוכנה ודף הסבר מדעי. בכל תחנה יש מורה/מדריך.

הערב נפתח בבית-הספר בהדלקת חנוכיית מלחים בתוך 9 כוריות חרסינה: לכל כורית שופכים אלכוהול ומדליקים. אחר כך מוסיפים בכפית גרגרי מלחים שונים, היוצרים צבעים מרהיבים.

hanuka_04

ל צבעי הלהבה של מלחים שונים תוכלו לקרוא במדור: "זמנים ומועדים" – פעילויות לחנוכה בנושא האש.

כדי לראות את דפי העבודה ואת דפי ההסבר המדעיים, לחצו על שמות התחנות:

כדי להוריד את דפי העבודה בקובץ word (מוכן להדפסה) לחצו כאן.
הקובץ שוקל 229KB.

sub-zman-more

התחבר

×