title02-s

ציוד וחומרים: דפים מצולמים עם ציור השושנה, מספריים, קערה גדולה עם מים. 

א. גזרו את השושנה שבציור.

shoshana

ב. קפלו את המשולשים כלפי פנים. 

ג. הניחו את השושנה על פני המים (כשהמשולשים מקופלים כלפי פנים, למעלה) והתבוננו: מה קורה?!

hanuka_07

דף הסבר לתחנה 2

הנייר מורכב בחלקו הגדול מסיבים צמחיים, הבנויים בצורה של צינורות דקיקים. בצינורות אלה, המכונים: צִינוֹרוֹת קָפִּילָארִיִים, המים עולים והנייר תופח. 

כך, בצורה המזכירה צמח נובל, המושם במים, חוזרים ומזדקפים גם עלי הכותרת של השושנה המלאכותית.

sub-zman-more

התחבר

×