title06-s

ציוד וחומרים: נרות שעווה בצבעים שונים, כלים לחימום השעווה, פלטות חימום, מקלות עץ לערבוב, פלסטלינה, כוסות קלקר, ביצים מרוקנות, פתילים. 

 

א. צקו שעווה לתוך ביצה, לכוס, או לכל צורה, שתכינו מפלסטלינה. 

ב. הכניסו פתיל עד התחתית, הדביקו את קצהו (כך שלא יפריע), וצקו (בעזרת מבוגר) את השעווה. 

ג. הניחו את הכלי עם השעווה ללא תנועה, ותנו לשעווה להתקרר. 

 

המלצה: אם רצונכם בצבעים שונים, צקו שעווה בצבע אחד, המתינו בסבלנות עד שתתמצק, ואז צקו את השעווה בצבע האחר. בסוף הערב תוכלו להוריד את המעטה החיצוני (הביצה, הכוס או הפלסטלינה), ולקבל נר יפה.

 

דף הסבר לתחנה 6

כאשר חיממנו את נרות השעווה – השעווה ניתכה, כלומר: היא הפכה ממוצק לנוזל.

את השעווה הנוזלית אפשר לשפוך לכלים בצורות שונות. השעווה הנוזלית מקבלת את צורת הכלי. כאשר השעווה מתקררת, היא מתמצקת, כלומר: הופכת מנוזל למוצק.

sub-zman-more

התחבר

×