באנו חושך לגרש

title04-s

ציוד וחומרים: גיליונות בריסטול שחור, צבעי פנדה, ניירות צבעוניים, דבק, מספריים. 

 

בידיכם בריסטול שחור, שמייצג את החושך.

נסו לגרש אותו בעזרת צבעי האור – 

בעזרת הצבעים (צבעי השמן) ובעזרת הניירות הצבעוניים.

דוגמה מוכנה ליצירה בתחנה

דוגמה מוכנה ליצירה בתחנה

sub-zman-more

התחבר

×