גיליון 12

אאוריקה הוא כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה בבית ספר היסודי, הויוצא לאור באופן דיגיטלי ע"י המרכז הארצי למדע והמרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי באוניברסיטת ת"א.

כתב העת יוצא לאור במימון וביוזמת המרכז הישראלי להוראת המדעים וטכנולגיה ע"ש עמוס דה שליט ומשרד החינוך.

גליון 12: מיומנויות בהוראת מדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים

פרק המיומנויות מהווה נדבך מרכזי בתכנית הלימודים החדשה 'לימודי מדע וטכנולוגיה' מתוך תפיסה הרואה בקידום מיומנויות החשיבה , העשייה וההתנהגות חלק בלתי נפרד מהוראת התכנים. הפנמה ויישום של מיומנויות אלהאמורים לאפשר לכל פרט...

מתוך "פתח דבר"

גיליון מס' 12 של "אאוריקה" מוגש בקבצי PDF – סריקה של הגיליון המודפס.

פתח דבר עם הגליון המערכת

לצפייה תקינה בקבצים, דרוש Acrobat Reader מגירסה 6 ומעלה.
לשדרוג גירסה לחץ כאן

מימנויות חשיבה, עשייה והתנהגות בהקשר תרבותי

כתבה: ד"ר רות סטרול-נוביק – לכתבה המלאה

ללמוד לחשוב: טיפוח תפקודי חשיבה בהוראת מדע וטכנולוגיה

כתבה: ד"ר יהודית וינברגר – לכתבה המלאה

הקניית מיומנויות חקר במדע - תבניתי או תובנתי

כתבה: ד"ר מיקי דביר – לכתבה המלאה

קבלת החלטות בלימודי מדע וטכנולוגיה

כתבה: מירי דרסלר – לכתבה המלאה

מיומנויות מנקודת מבט של הערכה

כתבה: ד"ר אתי ליברמן – לכתבה המלאה

גולשים אל החלל - למידה מתוקשבת בנושא חקר החלל

כתבה: ד"ר רחל מינץ – לכתבה המלאה

לימודי מדע וטכנולוגיה בחינוך המיוחד

כתבה: ליאורה סלע – לכתבה המלאה

ניהול ידע בית ספרי כבסיס לפיתוח חשיבה ומיומנויות ביצוע

כתב: ד"ר עודד בן-מנחם – לכתבה המלאה

'לך שמים אף-לך ארץ'

כתב: ד"ר טוביה דרסלר – לכתבה המלאה

אמצעי עזר ללמידה - לפיתוח מיומנויות חשיבה ועשייה

כתבה: דרורה גבע – לכתבה המלאה

למידה במחשבה תחילה - מכון ברנקו וייס

כתבה: רבקה זוהר – לכתבה המלאה

מדוע לא נדבקו החולבות?

כתבה: עתר עוז – לכתבה המלאה

כיצד לומדים לחשוב?

כתבה: ד"ר שרה קלצ'קו – לכתבה המלאה

התחבר

×