המערכת

המערכת

ראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
פרופ' דוד מיודוסר

מנהלת מרכז למדע:
ד"ר מירי דרסלר

מועצת כתב העת:
פרופ' רפי נחמיאס, פרופ' דוד מיודוסר, גב' שושי כהן, ד"ר ליאורה ביאלר.

עורכות
ד"ר מירי דרסלר, ליאורה סלע

מזכירות המערכת: כוכי בכר

©  כל הזכויות שמורות:
ISSN 41FSN 0793-6109

כתובת המערכת
אוניברסיטת תל-אביב
ת.ד. 39040 מיקוד 61390
טל: 03-6409663 , פקס: 03-6409155
e-mail: lamda@post.tau.ac.il

אאוריקה הוא כתב להוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי.
כתב העת יוצא לאור על ידי המרכז הארצי למדע, אוניברסיטת תל-אביב.
הפרויקט מבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' 6/1.07
עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

התחבר

×