גיליון 16

אאוריקה הוא כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה בבית ספר היסודי, הויוצא לאור באופן דיגיטלי ע"י המרכז הארצי למדע והמרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי באוניברסיטת ת"א.

כתב העת יוצא לאור במימון וביוזמת המרכז הישראלי להוראת המדעים וטכנולגיה ע"ש עמוס דה שליט ומשרד החינוך.

גיליון 16:המגוון הביולוגי ופיתוח בר-קיימא

גיליון זה שואף להביא למודעות אישית וציבורית את אחד האתגרים הסביבתיים שבפניו ניצבת הקהילה הבין-לאומית כיום – שימור המגוון הביולוגי בצד הפיתוח בר-קיימא. הדרך להתמודדות עם משבר המגוון הביולוגי המוצגת בגליון, נשענת על הפרדיגמה המכונה אקולוגיה תרבותית. פרדיגמה זו מדגישה את הדאגה לטבע ובה בעת מדגישה את האדם ואת צרכיו החברתיים והתרבותיים…

מתוך "פתח דבר"

פתח דבר עם הגליון המערכת

לצפייה תקינה בקבצים, דרוש Acrobat Reader מגירסה 6 ומעלה.
לשדרוג גירסה לחץ כאן

המגוון הביולוגי ופיתוח בר-קיימא

כתבו: צוות קמפוס טבע – אוניברסיטת תל-אביב – לכתבה המלאה

המגוון הביולוגי כערך

כתבה: ד"ר ליה אטינגר – לכתבה המלאה

המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית

כתב: פרופ' עמוס דריפוס – לכתבה המלאה

סיור בגן עדן

כתבה: ד"ר רחל מינץ – לכתבה המלאה

קיום המגוון הביולוגי, מתוך אג'נדה 21 והצהרת ריו (פרק 15)

פרסום באישור המשרד לאיכות הסביבה – לכתבה המלאה

לומדים בסבבה

כתבה: חוה בן חורין-אברמסקי – לכתבה המלאה

המועדון הירוק - חינוך סביבתי ברשת

כתבה: חוה בן חורין-אברמסקי – לכתבה המלאה

כתבו: יותם רגב, ד"ר דני סימון, ד"ר יוסי לשם – לכתבה המלאה

שומרי הסביבה - תכל'ס בשטח

כתבו: אורלי פלד, דפנה גן – לכתבה המלאה

אל קמפוס טבע

צוות קמפוס טבע – אוניברסיטת תל-אביב – לכתבה המלאה

הרשת הירוקה

כתבה: מרתה פורת – לכתבה המלאה

היער אינו רק תפאורה

האגף לחינוך ולנוער, קרן קימת לישראל – לכתבה המלאה

מינים בסכנת הכחדה

כתבה: עתר עוז – לכתבה המלאה

ספרים למחשבה

כתבו: ד"ר מירי דרסלר, ד"ר מיקי דביר, ליאורה סלע, אתי טל – לכתבה המלאה

לימודי סביבה ברשת

כתבה: ד"ר רחל מינץ – לכתבה המלאה

טבע עירוני בירושלים - נוסטלגיה או דרך חיים?

כתבה: רבקה זוהר – לכתבה המלאה

התחבר

×