גיליון 24

אאוריקה הוא כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה בבית ספר היסודי, הויוצא לאור באופן דיגיטלי ע"י המרכז הארצי למדע והמרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי באוניברסיטת ת"א.

כתב העת יוצא לאור במימון וביוזמת המרכז הישראלי להוראת המדעים וטכנולגיה ע"ש עמוס דה שליט ומשרד החינוך.

גליון 24: חלון לערכים בלימודי מדע וטכנולוגיה

"החתירה לידע, שאינה מודרכת על-ידי ערכי חינוך ותרבות, יכולה להביא עלינו ברבריות, לא פחות פחות מאשר בורות ונחשלות" (ניטשה).בתהליך הפגשתם של הלומדים עם הישגי המדע והטכנולוגיה של התרבות האנושית, מושם דגש על…

מתוך "פתח דבר"

המאמרים והמדורים בגיליון זה מובאים בקבצים סרוקים מתוך מהדורת הנייר המקורית.

פתח דבר עם הגליון המערכת

לצפייה בגיליון אינטראקטיבי לחצו:

לצפייה תקינה בקבצים, דרוש תוסף Acrobat Reader מעודכן. לשדרוג גירסה לחץ כאן

התחבר

×