גיליון 24

אאוריקה הוא כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה בבית ספר היסודי, הויוצא לאור באופן דיגיטלי ע"י המרכז הארצי למדע והמרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי באוניברסיטת ת"א.

כתב העת יוצא לאור במימון וביוזמת המרכז הישראלי להוראת המדעים וטכנולגיה ע"ש עמוס דה שליט ומשרד החינוך.

גליון 24: חלון לערכים בלימודי מדע וטכנולוגיה

"החתירה לידע, שאינה מודרכת על-ידי ערכי חינוך ותרבות, יכולה להביא עלינו ברבריות, לא פחות פחות מאשר בורות ונחשלות" (ניטשה).בתהליך הפגשתם של הלומדים עם הישגי המדע והטכנולוגיה של התרבות האנושית, מושם דגש על…

מתוך "פתח דבר"

המאמרים והמדורים בגיליון זה מובאים בקבצים סרוקים מתוך מהדורת הנייר המקורית.

פתח דבר עם הגליון המערכת

לצפייה תקינה בקבצים, דרוש Acrobat Reader מגירסה 6 ומעלה.
לשדרוג גירסה לחץ כאן

האם אפשר לחנך לערכים והאם ראוי לעשות זאת?

כתב: ד"ר יוסף אבינון – לכתבה המלאה

פתרון בעיות וקבלת החלטות כמנוף להבהרת ערכים בלימודי מדע וטכנולוגיה

כתבה: ד"ר מירי דרסלר – לכתבה המלאה

עמדת ההלכה היהודית: השתלות איברים

כתב: הרב פרופ' אברהם שטיינברג – לכתבה המלאה

המרכז הלאומי להשתלות

פרטים על המרכז הלאומי להשתלות ואגודת "אדי" – לכתבה המלאה

מותר האדם? מעמדם של בעלי-חיים בשיח מוסרי

כתב: ד"ר פליקס לאוב – לכתבה המלאה

ההיבט הערכי ושילוב דיוני דילמה בהוראת מדע וטכנולוגיה

כתבה: שלומית בר-שלמה – לכתבה המלאה

התמודדות עם סוגיות אתיות במדע וטכנולוגיה בסביבת למידה מתוקשבת

כתבה: ד"ר נורית קינן – לכתבה המלאה

חווה ואדם, פלא חינוכי-אקולוגי

כתבה: טל יהושע קורן – לכתבה המלאה

חוקרים צעירים בפארק טבע רמת הנדיב

כתבה: ד"ר סלעית רון – לכתבה המלאה

ידיד החולות - תוכנית לשמירה חוף הים וסביבתו בשיתוף קהילה

כתבה: נועה רגב – לכתבה המלאה

שימור טבע עירוני בחצר בית הספר

כתבו: שלומית ליפשיץ, סיגלית הבר – לכתבה המלאה

צמצום צריכת משאבים בבית הספר: הלכה למעשה

כתבו: חני פלג, פז אלינור, אורית שטייף – לכתבה המלאה

מדע, חברה ומה שביניהם...

כתבו: דבורה כהן, ד"ר מירי קסנר – לכתבה המלאה

מדביקים את הקצב של החינוך הסביבתי

כתבה: דפנה גן – לכתבה המלאה

דילמות כמשאב בלימודי המדעים

כתבו: בת שבע פרליגר, הרב זכריה טובי, ד"ר יהושע מנחם רוזנטל  – לכתבה המלאה

התחבר

×