תכנון לימודים

פעילויות
האדם משפיע על הסביבה
עלון חודשי לחינוך סביבתי
משקפיים ירוקים
מספיק לשקיות הפלסטיק
מקורות לפעילויות בנושא איכות סביבה
השפעת האדם על האטמוספרה
קישורים לאתרים
מספיק לשקיות הפלסטיק
תכנון לימודים רב תחומי בקיימות
צרכנות ירוקה
משקפיים ירוקים
כתר ממחזרת ואתם מרוויחים
סיורים במפעל המיצר פלסטיק כרמל אולפינים
כוסות קלקר עלולות לגרום לנזקים בריאותיים וסביבתיים
מסמך מנכ''ל לחינוך לקיימות
התחבר

×