למידה התנסותית

מבוא
דברי רקע - הדגמה של ניסוי
דברי רקע - ניסויים
דברי רקע - תצפית
דברי רקע - למידה באמצעות דגמים
דברי רקע - הנדסה הפוכה
דברי רקע - מעגל הלמידה ההתנסותית של קולב
סרטוני הדרכה ללמידה התנסותית

חדש!

סדרת סרטוני הדרכה לביצוע "ניסוי" ו- "ניסוי בהדגמה":

1_התכה

   

כיתה א'
תצפית
ניסוי
כיתה ב'
תצפית
ניסוי בהדגמה
למידה באמצעות דגמים
למידה באמצעות תהליך הנדסה הפוכה
כיתה ג'
תצפית
ניסוי
ניסוי בהדגמה
למידה באמצעות דגמים
למידה באמצעות תהליך הנדסה הפוכה
כיתה ד'
תצפית
ניסוי
ניסוי בהדגמה
למידה באמצעות דגמים
חיישנים
למידה באמצעות תהליך הנדסה הפוכה
כיתה ה'
ניסוי
ניסוי בהדגמה
למידה באמצעות דגמים
למידה באמצעות תהליך הנדסה הפוכה
כיתה ו'
תצפית
ניסוי
ניסוי בהדגמה
למידה באמצעות דגמים
חיישנים
למידה באמצעות תהליך הנדסה הפוכה
התחבר

×