חידושים ומגמות בחינוך המדעי וטכנולוגי (ליווי ותמיכה)

חידושים ומגמות בחינוך המדעי וטכנולוגי (ליווי ותמיכה)

סוגיות פדגוגיות וקוריקולריות בלימודי מדע וטכנולוגיה  (2718)

מבוא כללי

מטרת העל היא להטמיע תרבות מדעית וטכנולוגית בבתי הספר היסודיים באמצעות טיפוח מנהיגות חינוכית מובילה הניזונה ממשאבי ידע ומידע מתחדשים ומשבחת אותם בלמידה אקדמית ובעבודת שדה. כל זאת, תוך קיום קשרי גומלין בין כל חבריה – מורים כתלמידים, ומיצוי פוטנציאל אישי.

החזון של המרכז הארצי למדע הוא לטעת בקרב המורים למדע וטכנולוגיה את המקצועיות הדרושה להטמעת תרבות מדעית וטכנולוגית בבתי הספר היסודיים לצד התלהבות, אמונה ואהבת המקצוע. שליחותו של המרכז הארצי למדע היא להציג את המדע והטכנולוגיה כתחומי דעת המאמצים בכפיפה אחת את כוחות היצירה והדמיון להבנת תופעות בסביבה הטבעית והמלאכותית מחד, ולהתמודד עם האתגרים החינוכיים שמציבים בפנינו היישומים של המדע והטכנולוגיה בחברה, מאידך. למימוש החזון יש צורך בבניית קהילה של מנהיגות שמתפתחת בתוך סביבה חינוכית אקדמית וזאת מתוך האמונה שהתחדשות המלמדים היא ערובה להתחדשות הלומדים. מורים בעלי גאוות מקצוע, הבוחרים ללמוד ולהתחדש באופן מתמיד מעלים את רף ההצלחה בקידום הישגים לימודיים ובחינוך לאזרחות פעילה. ההשתייכות לקהילה מקצועית תורמת ליצירת מחויבות ואחריות, לחיזוק המסוגלות העצמית, להגברת המוטיבציה ולמיצוי פוטנציאל מקצועי ואישי. המרכז הארצי למדע משמש בית חם שבו יכולה המנהיגות החינוכית להתפתח באופן מתמיד, ולחזק את יכולתה לפתח אצל המורים למדע וטכנולוגיה את ההיבטים הבאים:

  • הנחלת אוריינות מדעית-טכנולוגית: הבנה שמדע וטכנולוגיה הם מרכיבים משמעותיים של התרבות האנושית; הבנה שתשתית מדעית וטכנולוגית הינה מרכיב חיוני בתשתית ההשכלתית של כל אזרח/ית לתהליכים של פתרון בעיות וקבלת החלטות בחיי היום יום.
  • יישום גישות קונסטרוקטיביסטיות: הכרת עקרונות של גישות קונסטרוקטיביסטיות להוראה וביטוין באסטרטגיות הוראה בכיתה ההטרוגנית, בהנחלת תרבות החשיבה, בתרבות ההערכה, בחינוך למצוינות ועוד.
  • תכנון לימודים מערכתי: פיתוח תפיסה חינוכית מערכתית ויכולת לקבל החלטות קוריקולריות שקולות המחייבות ראייה רב-תחומית והקשרית בתכנון לימודים מערכתי.
  • שימוש מושכל בסביבות למידה רב תכליתיות: פיתוח יכולת לעשות שימוש מושכל בסביבות למידה רב-תכליתיות, בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת, במטרה לקדם הבניית ידע, מיומנויות חשיבה, ותהליכים רגשיים, חברתיים והתנהגותיים.
  • הבניית ערכים והתנהגויות: הבנה שהבהרת ערכים ואימוץ התנהגויות הם מהאושיות המרכזיות של החינוך המדעי והטכנולוגי; הכרת נושאים רב-תחומיים כדוגמת "חינוך לקיימות" ו"חינוך לבריאות" המזמנים דיון ערכי ושינוי עמדות ודפוסי התנהגות.

על הקורס (רציונל)

היעד המרכזי של הקורס הוא להפגיש את המנהיגות החינוכית במדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים עם התפתחויות ומגמות חדשות בתחום החינוך המדעי והטכנולוגי. המנגינה לעולם נשארת אך עם השנים מותאמת לרוח התקופה… כמו בשנים קודמות, הקורס משמש "מועדון מקצועי" של המורים המובילים למדע וטכנולוגיה. מועדון המציע מסגרת מקצועית להתפתחות, ללימוד ולדיון בנושאים העומדים על סדר היום של החינוך המדעי והטכנולוגי ברמה הארצית וברמה העולמית.  

מטרות כלליות

  • לפתח קהילה מקצועית ארצית של מנהיגות חינוכית למדע וטכנולוגיה.
  • להתעדכן במגמות המתפתחות בתחום החינוך בכלל ובתחום החינוך המדעי והטכנולוגי בפרט.
  • להעמיק את הבסיס התיאורטי בנושאים הקשורים לפיתוח כישורי הנהגה/הדרכה והטמעה של יעדים חינוכיים במדע וטכנולוגיה ולחזק כישורים אלה.
  • לדון בסוגיות פדגוגיות הקשורות בתהליכי הוראה-למידה-הערכה של נושאים מרכזיים מתוך תכנית הלימודים.
  • להעמיק את ידע התוכן בנושאי מדע וטכנולוגיה.

בכל שנה הקורס עוסק ביעדים מרכזיים של משרד החינוך ושל המנהל למדע וטכנולוגיה: אוריינות מדעית וטכנולוגית, התנסויות מרכזיות בלימודי מדע וטכנולוגיה ושילובן בתכנון לימודים, גישות ואסטרטגיות הוראה-למידה-הערכה חדשניות, הוראה פרטנית ושילוב סביבות למידה מתקדמות בלימודי מדע וטכנולוגיה.

פרטים נוספים כגון היכן מתקיים הקורס? היכן נרשמים? מתי נרשמים? אנא פנו אל המרכז הארצי למדע.

דרכים ליצירת קשר

מרכז ארצי למדע

כתובת: אוניברסיטת תל-אביב, בניין בית הספר להנדסאים, רחוב חיים לבנון 30, תל אביב

טלפון:   03-6409663

מייל:     lamda@post.tau.ac.il

התחבר

×