משימות הערכה

מבדקים ומשימות הערכה לחיזוק הידע והמיומנות ולשיפור הלמידה במגע וטכנולוגיה

במסגרת המהלך להטמעת יעדי המשרד, לחיזוק הידע, ההבנה והמיומנויות ולקידום ההישגים במדע וטכנולוגיה, אנו מפתחים בשנת הלימודים תשע"ג מבדקים ומשימות הערכה לשכבות הגיל ד'-ה', כחלק ממגוון כלי ההערכה הפנימיים בבית הספר ולהשלמת תהליכי ההוראה והלמידה.

המבדקים ומשימות ההערכה הם חלק מכלי הערכה פנימית מעצבת ויכולים לשמש לצורך תרגול, כשעורי בית, כמשוב עצמי של תלמידים ולצורכי הערכה כיתתיים בהלימה לחוזר מנכ"ל 3.1-44 אוגוסט 2012.

המבדקים ומשימות ההערכה יהיו בהלימה לתוכנית הלימודים החדשה, והם בבחינת רשות לשימושם של המורים ולהחלטת הצוות הבית ספרי. 

התחבר

×