למידה חוץ כיתתית בלימודי מדע וטכנולוגיה

למידה חוץ כיתתית בלימודי מדע וטכנולוגיה

על הקורס (רציונל)

לסביבת הלימוד החוץ כיתתית יש פוטנצאל גדול ללימוד תופעות, תהליכים ועקרונות מדעיים, בנוסף למטרות החברתיות, הרגשיות והערכיות שיש ללמידה חוץ כיתתית. עוד בשנות החמישים יהושע מרגולין יצא בקריאה למורי ישראל לצאת עם הילדים אל טבע ולהיות "צופה לילדי ישראל" –  קורס זה קורא לעורר את הנטייה של המורים לצאת אל הטבע – השבת המורים אל הטבע.
הקורס מבקש להדגיש שהמפגש הבלתי אמצעי עם תופעות ותהליכים בסביבה מאפשר למידה משמעותית של עקרונות מדעיים, כמו למשל: אחידות ושוני בטבע, התאמה לסביבה, התאמה של מבנה ותפקיד, יחסי גומלין ואחרים – מראות שנחקקים בתודעה שוות מאלף מילים.

מטרת על
לבסס ולהעמיק את הידע המדעי של המורים המובילים ולהלהיבם לממש את הפוטנציאל של הלמידה החוץ כיתתית ללמידה משמעותית.

פרטים נוספים כגון היכן מתקיים הקורס? היכן נרשמים? מתי נרשמים?
אנא פנו אל המרכז הארצי למדע.

דרכים ליצירת קשר

מרכז ארצי למדע
כתובת: אוניברסיטת תל-אביב, בניין בית הספר להנדסאים, רחוב חיים לבנון 30, תל אביב
טלפון:   03-6409663
מייל:     lamda@post.tau.ac.il

התחבר

×