מורה חוקר את עבודתו (דרגה 8)

פיתוח מקצועי לעובדי הוראה לדרגה 8                                

מורה חוקר את עשייתו (1201)

מבוא

אחד מיעדי המנהל להכשרה ולפיתוח מקצועי לעובדי הוראה (עו"ה) במשרד החינוך הוא חיזוק מעמד המורה ושיפור איכות ההוראה (יעד 6). המורים הם העומדים בחזית העשייה החינוכית והם האחראים לביצוע מרבית המשימות החינוכיות ולכן יש לוודא שבמערכת החינוך יהיו מורים באיכות הראויה לשם תפקוד מיטבי ולקידום התלמידים.

הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה בדרגות הגבוהות (7-9), הוא תהליך המתקיים במסגרת "רפורמת אופק חדש", כדי לאפשר תהליכי צמיחה אישית ותפקודית של עובדי ההוראה בעמדות ובתפקידים שהם ממלאים במערכת. הפיתוח המקצועי מכוון לקידומו של מורה כאיש מקצוע בתחומו, כחבר בקהילה המקצועית אליה הוא שייך, וכמי שתורם להתפתחותם המקצועית של שותפים ועמיתים. נתיב ההתפתחות המקצועית כולל שכלול ליבת הידע המקצועי ופיתוחה לרמה של מומחיות שתאפשר הסתגלות ותפקוד ברמה גבוהה גם בנסיבות של שינויים תכופים בידע, בסביבת ההוראה, בערכי החברה ובלומדים.

מוקד ההתמחות בתוכנית זו הוא פיתוח כישורים מחקריים, רפלקטיביים ופדגוגים של המורה החוקר את עשייתו.

 

על הקורס (רציונל)

על פי המתווה להתפתחות מקצועית של מורים,  דרגה 8 תתמקד בפיתוח מורה החוקר את עשייתו החינוכית. בוגרי התכנית ירכשו יכולות מחקריות בדגש על תכנון והפעלה של מחקר פעולה בהקשר לעשייתם החינוכית בלימודי מדע וטכנולוגיה. ההתמחות בדרגה 8 נועדה לפתח את יכולות רפלקטיביות ואנליטיות כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ובעלת ערך יישומי, במטרה להשביח את עבודתו של המורה בכיתה ובבית-הספר.   פרטים נוספים כגון היכן מתקיים הקורס? היכן נרשמים? מתי נרשמים? אנא פנו אל המרכז הארצי למדע.

 

דרכים ליצירת קשר

מרכז ארצי למדע

כתובת: אוניברסיטת תל-אביב, בניין בית הספר להנדסאים, רחוב חיים לבנון 30, תל אביב

טלפון:   03-6409663

מייל:     lamda@post.tau.ac.il

התחבר

×