מורה יוזם ומפתח תכניות לימודים (דרגה 7)

מורה יוזם ומפתח תכניות לימודים (דרגה 7)

מבוא
אחד מיעדי המנהל להכשרה ולפיתוח מקצועי לעובדי הוראה (עו"ה) במשרד החינוך הוא חיזוק מעמד המורה ושיפור איכות ההוראה (יעד 6). המורים הם העומדים בחזית העשייה החינוכית והם האחראים לביצוע מרבית המשימות החינוכיות ולכן יש לוודא שבמערכת החינוך יהיו מורים באיכות הראויה לשם תפקוד מיטבי ולקידום התלמידים.
הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה בדרגות הגבוהות (7-9), הוא תהליך המתקיים במסגרת "רפורמת אופק חדש", כדי לאפשר תהליכי צמיחה אישית ותפקודית של עובדי ההוראה בעמדות ובתפקידים שהם ממלאים במערכת. הפיתוח המקצועי מכוון לקידומו של מורה כאיש מקצוע בתחומו, כחבר בקהילה המקצועית אליה הוא שייך, וכמי שתורם להתפתחותם המקצועית של שותפים ועמיתים. נתיב ההתפתחות המקצועית כולל שכלול ליבת הידע המקצועי ופיתוחה לרמה של מומחיות שתאפשר הסתגלות ותפקוד ברמה גבוהה גם בנסיבות של שינויים תכופים בידע, בסביבת ההוראה, בערכי החברה ובלומדים.

תהליכי ההתמחות של דרגה 7 מתקיימים בהמשך להתפתחות המקצועית בדרגות הקודמות, ומהווים את הדרגה הראשונה משלושת הדרגות הגבוהות 7-9. מוקד ההתמחות בתוכנית זו הוא פיתוח יזמות, הובלת שינוי והטמעתו בבית הספר.

רציונל
על פי המתווה להתפתחות מקצועית של מורים,  דרגה 7 תתמקד בפיתוח מורה יוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות. בוגרי התכנית יוכלו ליזום ולהטמיע גישות חדשניות בתחומי ההוראה וההדרכה. ההתמחות בדרגה 7 נועדה לפתח את יכולות היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ובעלת ערך יישומי, במטרה להשביח את עבודתו של המורה בכיתה ובבית-הספר. יוזמה חינוכית מוגדרת כפעילות ועשייה חינוכית, אשר נתפסת כחדשנית על ידי המפעילים אותה, ומבוצעת במטרה לשפר ולהיטיב את ההוויה החינוכית (Tubin, 2010). הנושא של היוזמה החינוכית יהיה בזיקה לתכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי" ובהתאם ליעדים של המינהל והפיקוח למדע וטכנולוגיה כמו למשל, הוראה ישירה ומפורשת של מיומנויות חשיבה, למידה בדרך החקר, התנסויות מרכזיות בלימודי מדע וטכנולוגיה, שילוב סביבות למידה מתקדמות בלימודי מדע וטכנולוגיה, הגברת המוטיבציה, מתן מענה לשונות לומדים ועוד.

תהליכי הלמידה בקורס יהיו מושתתים על עקרונות האנדרגוגיה(1) (למידה מבוגרים). חוקרים מצביעים על שישה מאפיינים עיקריים ללמידת מבוגרים: הכוונה עצמית, ניסיון, מוטיבציה פנימית, מיקוד בבעיה, התבוננות רפלקטיבית והמשגה מופשטת. הגישה האנדרגוגית מציגה כמה עקרונות הקשורים במאפייניו הייחודיים של המבוגרים הלומדים: עקרונות קוגניטיביים (הכרתיים) (לדוגמה: הצורך לדעת, הצורך באתגר); עקרונות רגשיים (לדוגמה: הנעה עצמית, הצורך בעצמאות ותמיכה) ועקרונות התנהגותיים (ניסיון העבר, יישומיות ומעורבות).

(1) אנדרגוגיה: את המושג למידת מבוגרים (Andragogy)  טבע מלקולם נוולס (1984) והגדיר אותה כאמנות ומדע של סיוע ללמידת מבוגרים.

מטרות

  • פיתוח מורים (לומדים) בעלי יכולת תכנון, הפקה, הפעלה והערכה של יוזמה חינוכית במדע וטכנולוגיה.
  • פיתוח כישורי הכוונה עצמית בלמידה: כישורים קוגניטיביים ומטה-קוגניטיביים, כשירויות לניהול משאבים,  אוריינטציות מוטיבציוניות וכשירויות חברתיות.
  • פיתוח נטיות אינטלקטואליות  כגון: התבוננות רפלקטיבית, הבנייה והרחבת הידע המקצועי והפקת תובנות.
  • היכרות והתנסות עם כלי  מחקר איכותיים וכמותיים להערכת היוזמה.
  • הצגה של היוזמה וחשיבותה לבית הספר.

פרטים נוספים כגון היכן מתקיים הקורס? היכן נרשמים? מתי נרשמים?

אנא פנו אל המרכז הארצי למדע.

דרכים ליצירת קשר

מרכז ארצי למדע
כתובת: אוניברסיטת תל-אביב, בניין בית הספר להנדסאים, רחוב חיים לבנון 30, תל אביב
טלפון:   03-6409663
מייל:     lamda@post.tau.ac.il

התחבר

×