סוגיות קוריקולריות ופדגוגיות בלימודי מדע וטכנולוגיה (פותחים שנה)

 סוגיות קוריקולריות ופדגוגיות בלימודי מדע וטכנולוגיה (פותחים שנה)

שנה"ל תשע"ו 

הוראת מדע וטכנולוגיה בדגש על תהליך פתרון בעיות  בטכנולוגיה (2716)

על הקורס

הקורס מבסס ומעמיק את ההיכרות עם תחום התוכן "טכנולוגיה" בדגש על תהליך פתרון בעיות טכנולוגיות. מוקד הקורס הוא התנסות בפרויקט טכנולוגי הכולל שלוש משימות מרכזיות מורכבות (ראו תרשים):

א. הגדרת הבעיה דרישות ואילוצים;

ב. העלאת רעיונות ובחירת רעיון מתאים;

ג. תכנון ובניית דגם או א טיפוס.

בכל אחת מהמשימות נדרשות פעולות של חקירה שמטרתן לתכנן את הפעולות הנדרשות לצורך איסוף מידע שנחוץ לביצוע המשימה, פעולות ביצוע ופעולות של הערכה.

הפתרון הטכנולוגי

תהליך התיכון: משימות מרכזיות ופעולות החקירה, ההערכה והביצוע השזורות בהן

תהליך התיכון ילמד בקורס באמצעות דגמי הוראה העוסקים בהוראה מפורשת של תהליך פתרון בעיות. המשתלמים יתנסו באופן מעשי בתכנון והכנת פרויקט טכנולוגי שתוצריו הם תלקיט לתיעוד התהליכים ומוצר שנותן מענה לצורכי האדם.   

מטרות

  1. לבסס ולהעמיק את הידע הדיסציפלינארי בתחום התוכן טכנולוגיה: ידע טכנולוגי, דרכי חשיבה ועשייה בטכנולוגיה ופתרון בעיות.
  2. להתנסות בתהליך תיכון שלם ולפתח ידע מטה-אסטרטגי אודות מהות התהליך והמיומנויות השזורות זו.
  3. להתנסות בכלים פדגוגיים להוראה מפורשת של מיומנויות תהליך התיכון.
  4. להכיר חומרי למידה כתובים ומתוקשבים ואמצעי הוראה-למידה-הערכה ייחודיים להוראת תהליך התיכון.
  5. להכיר דגמי הוראה המשקפים פדגוגיה חדשנית ושילובם בתכנון לימודים.

פרטים נוספים כגון היכן מתקיים הקורס? היכן נרשמים? מתי נרשמים? אנא פנו אל המרכז הארצי למדע.

דרכים ליצירת קשר:

מרכז ארצי למדע

כתובת: אוניברסיטת תל-אביב, בניין בית הספר להנדסאים, רחוב חיים לבנון 30, תל אביב

טלפון:   03-6409663

מייל:     lamda@post.tau.ac.il

התחבר

×