תכנית הלימודים

תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה

תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה

המסמכים הרשמיים של תכניות הלימודים לחינוך הממלכתי והממ"ד וכן לחינוך המיוחד. הקישורים הם לאתר של תכניות הלימודים במזכירות הפדגוגית.

מסמכי היערכות

מסמכי ההיערכות כפי שנשלחו אל מורי ורכזי המקצוע מדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים על-ידי הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה.

מסמכי מדיניות

מסמכי מדיניות רשמיים שפורסמו על-ידי הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה באגף המדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

התחבר

×